در پی اعتراض برخی صنوف به اجرای مالیات بر ارزش افزوده، هم اکنون مدیران سازمان مالیاتی تشکیل جلسه داده اند تا راه حلی برای این موضوع پیدا کنند.
طی روزهای گذشته برخی از صنوف برای اجرای مالیات برارزش افزوده اعتراض داشته و خواستار رسیدگی سازمان مالیاتی به این موضوع شده اند.
در همین ارتباط بخشی از این واحدها واکنش هایی را نشان داده اند. ولی از آنجایی که این واحدها خواستار رسیدگی سریع سازمان مالیاتی به مشکل مالیات بر ارزش افزوده هستند هم اکنون مدیران این سازمان گردهم آمده تا راه حلی برای رفع این مشکل اتخاذ کنند.
درباره بررسی این موضوع و چرایی اعتراض این اصناف با مسئولان سازمان مالیاتی تماس گرفتیم ولی آنها پاسخگویی به این مورد را بنا به دلیل شرکت در جلسه ای مهم به ساعتی بعد موکول کردند.
گفتنی است، علی عسکری رئیس کل سازمان مالیاتی طی روزهای اخیر در مورد برخی از اصناف مانند طلافروشان که عده ای از آنها مالیات بر ارزش افزوده خود را از مردم دریافت می کنند، اما به دولت اظهار نمی کنند تاکید کرده است که " تمام فعالان اقتصادی و همه کسانی که در نظام قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول هستند، باید قانون را رعایت کنند و باید در معاملات اقتصادی بین خریدار و فروشنده مالیات اخذ شده و به خزانه پرداخت شود ".
عسکری با اشاره به برگزاری دوره های ۳ ماهه برای مالیات بر ارزش افزوده گفته " تقریبا پولی که از مردم گرفته می شود، مالیات پرداختی مردم به عنوان پول دولت ۳ ماه در دست این فعالان اقتصادی است که با این پول می توانند فعالیت اقتصادی کنند، اما در موعد و زمان مقرر قانونی باید آن را به سازمان مالیاتی پرداخت کنند ".
به گفته معاون وزیر اقتصاد، " در بررسی هایی که انجام شده، مودیانی وجود دارند که برخی تکالیف قانونی را انجام نداده و از مشتریان مالیات نمی گیرند، یا اگر می گیرند به دولت پرداخت نمی کنند که در قانون پیش بینی شده در رسیدگی های مالیاتی طبق قانون با افراد برخورد خواهد شد و این کار جریمه دارد ".
او با تاکید بر اینکه مودیان باید آنچه را که قانون تکلیف کرده انجام دهند گفته که " طبق قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس اولویت های سازمان مالیاتی مودیان مشمول نصب صندوق مکانیزه هستند که در سال ۹۲ دو گروه و در سال جاری نیز ۱۰ گروه برای نصب آن اعلام شده است ".

۲۳۲۳۱