یک مقام مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تشریح آخرین وضعیت صدور کارت هوشمند انرژی، اعلام کرد: عرضه کارتی و یا سهمیه بندی CNG فعلا منتفی است.
سید محسن روحانی درباره آخرین وضعیت راه اندازی سامانه هوشمند انرژی در سطح جایگاه های CNG کشور، گفت: راه اندازی سامانه هوشمند در جایگاه های گاز به صورت آزمایشی تاکنون انجام شده است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی ایران با اعلام اینکه با این وجود در شرایط فعلی راه اندازی گسترده سامانه هوشمند در جایگاه های CNG در اولویت قرار ندارد، گفت: عرضه کارتی و یا سهمیه بندی CNG فعلا منتفی است.
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به مهر در خصوص فعالسازی کارت هوشمند انرژی در کشور توضیح داد: یکی از اهداف راه اندازی کارت هوشمند انرژی استفاده همزمان از چند حامل انرژی همچون بنزین، گازوئیل، CNG و LPG با یک کارت است.
روحانی با یادآوری اینکه با تعریف کارت هوشمند انرژی امکان خرید همزمان چند حامل انرژی با تعریف سهمیه های مشخص وجود دارد، گفت: در صورتی که اجرای این طرح در سطح دولت و وزارت نفت نهایی شود امکان برنامه ریزی برای راه اندازی کارت هوشمند انرژی در کشور وجود دارد.
تا پایان اسفند ماه سال گذشته قرار بود تعداد کل جایگاه های CNG کشور به ۲۲۰۰ ایستگاه افزایش یابد که در نهایت ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری تعداد جایگاه های CNG کشور به ۲۲۰ باب افزایش یافت.
از این رو با ساخت این تعداد جایگاه CNG ظرفیت عرضه گاز طبیعی به ناوگان حمل و نقل به ۲.۴ میلیون مترمکعب در ساعت افزایش یافته است.
در این بین یکی از شرکت ملی گاز ایران از ساخت یکهزار جایگاه جدید CNG با مشارکت بخش خصوصی در استان های مختلف کشور خبر داده است.
۲۳۲۳۱