رئیس بانک مرکزی در حاشیه امروز جلسه هیأت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان دیوان محاسبات گفته است که دولت از حساب توسعه ملی با ترفند خاصی ۴.۱ میلیارد دلار برداشت کرده است گفت: ما قبلا این موضوع را توضیح داده ایم و این موضوع تکذیب می شود و دولت هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است.
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در حاشیه امروز جلسه هیأت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان دیوان محاسبات گفته است که دولت از حساب توسعه ملی با ترفند خاصی ۴.۱ میلیارد دلار برداشت کرده است گفت: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد و ما ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده ایم.
او گفت: ما حتی مبلغ ۲۰ درصد از مبلغ موجود را به حساب صندوق واریز کرده ایم.
رئیس بانک مرکزی یادآور شد: اگر سوء تفاهمی درباره این موضوع وجود داشته باشد پیگیری و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

۲۳۲۳۱