همزمان با اظهارات زنگنه وزیر نفت مبنی بر گم شدن سالانه ۹ میلیارد متر مکعب گاز در سطح شبکه گاز کشور، یک مقام مسئول در شرکت گاز با اشاره به ایجاد کارگروه شناسایی گازهای گمشده، اعلام کرد: بخشی از این گازهای گمشده به دلیل سیستم های اندازه گیری در پالایشگاه های گاز است.
بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا از گم شدن سالانه ۹ میلیارد مترمکعب گاز در سطح شبکه توزیع گاز کشور خبر داده که این معادل صادرات یکساله گاز طبیعی ایران به ترکیه است.
آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد در طول دو سال گذشته به طور متوسط بین ۸.۵ تا ۹ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر شده است و پیش بینی می شود در صورت اجرای قراردادهای صادرات گاز به کشوری همچون عمان به میزان ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز، سالیانه بیش از ۳.۵ میلیارد دلار منابع ارزی به اقتصاد کشور تزریق شود.
همزمان با این اظهار نظر رسمی وزیر نفت، کارگروهی برای شناسایی گازهای گم شده در سطح پالایشگاه های گاز کشور در سطح شرکت ملی گاز ایران تشکیل شده است.
مهدی جمشیدی دانا مدیرهماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز درباره سیاست جدید وزارت نفت برای شناسایی گازهای گمشده، گفت: بخش عمده از گازهای گمشده مربوط به اختلاف اندازه گیری گاز در طول شبکه از تولید تا مصرف گاز کشور است.
این مقام مسئول گفت: در این راستا کارگروهی در مجموعه شرکت ملی گاز تشکیل و پیگیر ارتقای سیستم های اندازه گیری در پالایشگاه های گاز به منظور رفع اشکالات اندازه گیری و محاسباتی شده است.
او همچنین با بیان اینکه در طول چهار سال گذشته با کاهش زمان تعمیرات اساسی در پالایشگاه های گاز، تولید گاز کشور ۵.۵ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است، گفت: بر این اساس قابلیت اطمینان بهره برداری پالایشگاه های گاز از ۹۱.۶ به ۹۴.۶ درصد رسیده است.
این مقام مسئول گفت: همچنین مدت زمان انجام تعمیرات اساسی در پالایشگاه های گاز ایران به ۲۰ روز کاهش یافته است.
مدیرهماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز با بیان اینکه سال گذشته حدود ۳.۵ میلیارد مترمکعب گاز در کشور مصرف شده که بخشی از آن برای تامین انرژی نیروگاه ها بوده است، بیان کرد: اگر تنها ۱۰ درصد از انرژی را صرفه جویی کنیم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصله از این بخش به دست خواهد آمد.
جمشیدی دانا با اشاره به ضرورت ارتقای دفاع سایبری در سطح پالایشگاه های کشور، گفت: با توجه به تهدیدات سایبری سال های اخیر، ضرورت توجه ویژه به امنیت سامانه های کنترل صنعتی دوچندان است.
۴۵۲۳۱