هر برگه امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۰، قیمت ۸۰۰ هزار و ۱۸۵ ریال را در معاملات دیروز فرابورس به ثبت رساند.
تعداد ۱۶۸.۵ میلیون اوراق به ارزش ۶۸۹.۴ میلیارد ریال در ۲۲ هزار و ۲۱۱ نوبت در پایان معاملات روز دوشنبه خرید و فروش شد و شاخص فرابورس هم با ۳.۵ واحد کاهش به عدد ۷۷۱.۲ واحد رسید.
در این میان امتیاز تسهیلات مسکن نیز در این روز با کاهش نرخ همراه بود؛ به طوری که هر برگه امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۰، قیمت ۸۰۰ هزار و ۱۸۵ ریال را ثبت کرد.
این گزارش می نویسد: تعداد ۵.۳ میلیون سهم معادل ۱۴.۰۲ درصد از سهام شرکت کارخانجات کابل سازی ایران نیز به ارزش ۳۱.۸ میلیارد ریال توسط شرکت سرمایه گذاری ملی ایران روز یکشنبه(۱۸ خرداد) در بازار پایه واگذار می شود.
مبلغ سپرده حضور در این رقابت ۹۵۴.۲ میلیون ریال و قیمت پایه هر سهم ۶۰۰۰ریال بوده که به صورت یکجا و نقد یا نقد و اقساط به مزایده می رود.
۴۵۲۳۱