به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کشور تایلند با کودتا بیگانه نیست، کودتای اخیر در این کشور نخستین کودتا از سال ۲۰۰۶ تاکنون و دوازدهمین کودتا از سال ۱۹۳۲ تاکنون محسوب می شود. کودتاها نه تنها ساختار سیاسی یک کشور را متحول می کنند بلکه بر عملکرد اقتصادی آن نیز تاثیرگذارند. اقتصاد تایلند پیش از کودتا نیز با مشکلات متعددی مواجه بود چرا که بی ثباتی سیاسی باعثافزایش بی اطمینانی در فعالیت های اقتصادی شده بود. ناآرامی های سیاسی اخیر که چندین ماه تظاهرات گروه های مختلف را در بر می گرفت بر میزان ورود گردشگران خارجی و همچنین مخارج دولتی تایلند تاثیرگذار بود و باعثشده بود که اقتصاد تایلند در سه ماهه نخست امسال به میزان ۲.۱ درصد کوچک شود و به همین خاطر اگر طی ماه های پیش رو بهبودی در وضعیت اقتصاد این کشور حاصل نشود آنگاه اقتصاد تایلند امسال رکود اقتصادی را تجربه خواهد کرد و این در شرایطی است که پیش تر
با این حال انتظار می رود که کودتای اخیر نیز به مانع دیگری بر سر راه رشد اقتصاد تایلند تبدیل شود. برآوردها نشان می دهند که کودتا باعثمی شود که رشد اقتصادی در سال وقوع کودتا به میزان ۲ درصد و در سال پس از آن به میزان ۱ درصد کاهش یابد. با این حال رهبران کودتا در تایلند به دنبال بهبود شرایط اقتصادی هستند. انتخاب سریع سرپرست برای وزارت اقتصاد و همچنین تلاش برای پرداخت پول به کشاورزان برنج نشان می دهند که کودتاچیان به مسایل اقتصادی بی توجه نیستند. پیش از این هفته نامه اکونومیست پیش بینی کرده بود که اقتصاد تایلند در سال جاری میلادی به میزان ۴.۷ درصد رشد کند و درآمد سرانه در آن بر اساس برابری قدرت خرید به ۱۰۴۷۰ دلار برسد. همچنین تصور می شد که نرخ تورم اقتصاد این کشور ۳ درصد و کسری بودجه آن معادل ۲.۵درصد تولید ناخالص داخلی باشد اما اکنون شرایط برای این اقتصاد هفتاد میلیون نفری بسیار متفاوت است. اقتصاد تایلند در سه ماهه نخست سال ۲.۱ درصد کوچک شده و ساخت ساز نیز در این مدت ۱۲.۴ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این ها، سرمایه گذاری و تولید در تایلند نیز به ترتیب ۹.۸ درصد و ۲.۷ درصد افت کرده اند.
اکنون فعالان اقتصاد تایلندی امیدوارند که کودتای اخیر حداقل از طریق بازگرداندن آرامش به این کشور به صنعت گردشگری تایلند کمک کند. صنعت گردشگری تایلند ارزشی معادل ۳۵ میلیارد دلار دارد و ۹ درصد تولید ناخالص تایلند را تشکیل می دهد. سال گذشته ۲۶.۷ میلیون نفر خارجی از تایلند بازدید کرده اند اما تعداد گردشگران امسال افت محسوسی داشته؛ برای مثال در ماه مه سال جاری نسبت به سال پیش از آن تعداد گردشگران به میزان ۱۲ درصد کمتر بوده است.
۳۵۳۵