ملت ایران: رضا ترکاشوند - مدیرکل دفتر پرورش و بهبود تولیدات طیور وزارت جهاد کشاورزی - که در نخستین نشست خبری بررسی وضعیت تولید و بازار صنعت طیور سخن می گفت، اعلام کرد: قیمت جدید کف و سقف برای هر کیلوگرم مرغ و تخم مرغ در جلسه امروز کمیته کارشناسی بررسی می شود که این قیمت در جلسه ستاد تنظیم بازار در روز دوشنبه تصویب خواهد شد.

وی اظهار کرد: با توجه به مازاد تولید در بخش های مرغ و تخم مرغ باید ذخیره سازی این فرآورده های پروتئینی صورت گیرد اما در حال حاضر این خرید از سوی شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت های تعیین شده در اواسط سال گذشته آغاز شده است.

ترکاشوند افزود: از آنجا که تولیدکنندگان با حجم بسیاری از تولید مواجه شده اند به ناچار محصول خود را با قیمت های گذشته می فروشند در حالی که آن ها متضرر شده و دیگر رغبتی برای ادامه تولید نخواهند داشت. در این راستا با توجه به افزایش هزینه ها، پیشنهاد شد قیمت های جدید برای خرید تضمینی بر اساس نرخ تورم مشخص شود تا مرغ داران متحمل ضرر بیشتری نشوند.

مدیرکل دفتر پرورش و بهبود تولیدات طیور وزارت جهاد کشاورزی با توجه به پیشنهادات اتحادیه های بخش خصوصی و بررسی هزینه های تولید از سوی وزارت کشاورزی قیمت های پیشنهادی برای خرید مرغ و تخم مرغ در جلسه امروز کمیته کارشناسی قیمت بازنگری شده و امیدواریم قیمت های جدید در جلسه دوشنبه کارگروه ستاد تنظیم بازار به تصویب برسد.

به گفته تولیدکنندگان قیمت های خرید پیشنهادی بخش خصوصی برای هر کیلوگرم مرغ زنده ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است که با احتساب هزینه های دیگر هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ به حدود ۵۷۰۰ تومان می رسد. همچنین پیشنهاد شده تا ۴۰۰ تومان به قیمت های خرید تخم مرغ که در سال گذشته مصوب شده بود، اضافه شود.

بر اساس پیشنهاد اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار قیمت جدید برای خرید هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری از ۳۱۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان خواهد بود و این قیمت برای مصرف کننده به حداقل ۳۷۰۰ تا حداکثر ۴۱۰۰ تومان می رسد.

یادآور می شود جلسه کارشناسی بررسی قیمت جدید مرغ و تخم مرغ هم اکنون در حال برگزاری است.