پیک مصرف برق کشور دیروز، شنبه ۳ خردادماه ۹۳، در مقایسه با روز مشابه پارسال بیش از ۸۸۰۰ مگاوات افزایش یافت و میزان تبادل برق با کشورهای همسایه به ۲۲۷۷ مگاوات رسید.
دیروز پیک مصرف برق کشور در شب به ۳۸ هزار و ۹۷۳ مگاوات و در روز به ۳۹ هزارو ۸۳۴ مگاوات به ثبت رسید در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال در شب ۳۲ هزار و ۶۸۵ و در روز ۳۱ هزار و ۳۱ مگاوات گزارش شده بود.
دیروز پیک مصرف برق کشور درمقایسه با روز مشابه سال گذشته ۸۸۰۳ مگاوات افزایش یافت.
همچنین میزان ذخیره نیروگاه های کشور در روز گذشته به ۸۶۶ مگاوات رسید.
صنایع کشور نیز در روز گذشته سه هزار و ۶۸۵ مگاوات برق مصرف کردند.
تبادل ۲۲۷۷ مگاوات برق با کشورهای همسایه
میزان مبادله های برون مرزی برق ایران با کشورهای همسایه دیروز به ۲۲۷۷ مگاوات رسید.
مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه در روز شنبه یک هزار و ۷۴۸ مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان ۵۲۹ مگاوات ثبت شد.
تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به مثبت یک هزار و ۲۱۹ مگاوات رسید.
جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.
۴۵۵۰۳