به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این نوع سماورها در اسفهان تولید می شوند. این سماورها به مسی ذغالی شهرت دارند. به گفته فعالان صنف، طی دو سال گذشته اقبال گسترده ای در بازار به این سماورها ایجاد شده است. آمار دقیقی از تعداد تولید این سماورها وجود ندارد چراکه بخشی مهمی از این نوع تولیدات در کارگاه های کوچک انجام می شود.
۳۵۳۵