رییس سازمان ملی استاندارد گفت: بازیابی و به روز کردن استانداردهای مربوط به خودرو در دستور کار این سازمان قرار دارد.
ˈنیره پیروزبختˈ بعدازظهر یکشنبه در حاشیه نشست شورای استاندارد استان قزوین در گفت وگو با ایرنا افزود: بازیابی استانداردهای خودرو به منظور افزایش کیفیت و انطباق بیشتر تولیدات داخلی با استانداردهای روز جهان دنبال می شود.
این مسئول تعداد استانداردهای ملی تدوین شده در کشور را نیز حدود ۲۵ هزار فقره اعلام کرد و گفت: تدوین استانداردها بر اساس نیاز محصولات تولیدی به استاندارد تهیه می شوند.
وی در ادامه سازمان ملی استاندارد را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارای وظایف مهمی دانست و گفت: به جز بند بیست و چهارم از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی که به طور کامل به استاندارد اختصاص دارد، این سازمان در اجرای مفاد هشت بند دیگر این سیاست ها نیز باید ایفای نقش کند.
این مسئول با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه استاندارد چهار سیاست را در دستور کار خود قرار داده ایم، افزود: تدوین استانداردهای نیازمحور به معنای جستجو برای تدوین استانداردهایی که جامعه به آن ها نیازمند است اولین سیاست ما به شمار می رود.
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: ترویج، نظارت بر اجرا و پژوهش های کاربردی نیز از دیگر سیاست های این سازمان در خصوص اجرای سیاست های مربوط به اقتصاد مقاومتی می باشد.
وی در پایان مقوله استاندارد را موضوعی فرابخشی دانست که با کیفیت، ایمنی و سلامت جامعه مرتبط است و افزود: تقویت آموزش و فرهنگ سازی برای توجه بیشتر جامعه به موضوع استاندارد را در دستور کار خود قرار داده ایم.
۴۵۵۰۳