معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه شرکت بیمه آتیه سازان حافظ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ندارد، گفت: در صورت بروز مشکل برای این شرکت، بیمه مرکزی هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
رحیم مصدق با بیان اینکه براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی تمامی شرکت های بیمه که در زمینه بیمه های بازرگانی فعالیت می کنند، باید دارای مجوز از بیمه مرکزی و مراجع مربوطه باشند، گفت: با وجود تاکیدات مکرر، شرکت آتیه سازان حافظ تاکنون مجوزی دریافت نکرده است.
او در پاسخ به این سوال که این شرکت تاکنون تقاضای اخذ مجوز کرده است، گفت: آتیه سازان حافظ دو بار تقاضا کرده و بیمه مرکزی مدارک و شرایط لازم را برای انطباق با قوانین بیمه های بازرگانی به آنها اعلام کرد، اما مدیران این شرکت دیگر برای ارائه مدارک مراجعه نکرده اند.
مصدق گفت: این شرکت چارچوب های قانونی برای تاسیس شرکت بیمه را طی نکرده است.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بیمه مرکزی به وزارت آموزش و پرورش نسبت به عدم انعقاد قرارداد با این شرکت تذکر داده بود، گفت: بیمه مرکزی به کراّت و در مقاطع مختلف اعلام و تاکید کرده که شرکت آتیه سازان حافظ فرایند دریافت مجوز برای فعالیت را طی نکرده است.
او گفت: در هر نظام اقتصادی، برای فعالیت بر شرکت ها و فعالان آن بخش مقرراتی را وضع و سازمان ناظری را برای نظارت بر آن تعیین می کنند، وقتی شرکتی از سازمان ناظر مجوزی دریافت نکرده باشد، اگر مشکلاتی برای آن شرکت به وجود بیاید دیگر سازمان ناظر مسئولیتی در قبال آن ندارد.
مصدّق با بیان اینکه محاسبات حق بیمه چارچوب ها و ضوابط فنی دارد، گفت: طبق قانون تمامی شرکت هایی که می خواهند در حوزه درمان فعالیت کنند، اگر افراد تحت پوشش بیش از ۱۰ هزار نفر باشد، باید نرخ های حق بیمه را به بیمه مرکزی پیشنهاد دهند تا در این میان منافع بیمه گذار و شرکت در نظر گرفت شده باشد.
او گفت: به خاطر اینکه بیمه درمان جزو نیازها و اولویت های جامعه است، به دقت میزان حق بیمه بررسی می شود تا مشکلی بابت ایفای تعهدات برای شرکت بیمه گر به وجود نیاید زیرا در سال های گذشته مشکلاتی از این محل ایجاد شد و شرکت بیمه به دلیل تعیین نرخی غیرکارشناسی نتوانست تعهدات تعیین شده در قرارداد را انجام دهد.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی با اشاره به افزایش هزینه های درمان بخش دولتی و خصوصی، گفت: شرکت آتیه سازان حافظ چون خود را تحت نظارت بیمه مرکزی نمی داند، نرخ های حق بیمه را به بیمه مرکزی ارائه نکرده است.
مصدّق گفت: با توجه به اینکه گروه بیمه شدگان آموزش و پرورش گروه بزرگی هستند و باید خدمات مناسبی به آنها ارائه شود، دغدغه ما این است که شرکت آتیه سازان حافظ از عهده تعهدات برنیاید.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: در صورت بروز مشکل برای شرکت آتیه سازان، بیمه مرکزی هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت زیرا این شرکت مجوز فعالیت ندارد.
۲۳۲۳۱