دبیر انجمن تولیدکنندگان فراورده های لبنی با اشاره به اینکه هنوز مصوبه ای در زمینه تعیین قیمت ۱۴۴۰ تومانی شیر از سوی ستاد تنظیم بازار و هیئت وزیران به این انجمن به صورت مکتوب ابلاغ نشده است، گفت: در صورت تعیین این قیمت برای شیرخام قیمت محصولات لبنی ۲۰.۸ درصد افزایش خواهد یافت.
رضا باکری با اشاره به اینکه در نهایت دولت درباره تعیین قیمت شیرخام تصمیم گیری خواهد کرد، افزود: هم اکنون قیمت شیرخام ۱۱۱۰ تومان بوده که افزایش این قیمت باعثخواهد شد مابه التفاوت آن روی قیمت محصولات لبنی اعمال شود.
وی افزود: تعیین قیمت ۱۴۴۰ تومانی برای شیرخام به معنای افزایش ۲۹.۷ درصدی آن خواهد بود که این باعثمی شود قیمت محصولات لبنی نیز حدود ۲۰.۸ درصد افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: در گزارش چندی پیش انجمن صنایع لبنی نیز اعلام شده بود که به جز شیرخام سایر فاکتورها مانند افزایش هزینه های حمل تاثیر ۱۵ درصدی روی قیمت محصولات لبنی گذاشته است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فراورده های لبنی در پاسخ به این سوال که آیا بازار کشش افزایش ۳۵ درصدی قیمت لبنیات را خواهد داشت؟ اظهار کرد: به هر حال دولت در این زمینه تصمیم گیر بوده و در صورت افزایش قیمت شیرخام افزایش قیمت لبنیات ناگزیر خواهد بود.
او همچنین در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره کاهش ۴۲ درصدی مصرف لبنیات در کشور براساس آمار بانک مرکزی چیست؟ گفت: البته در زمینه اعلام این خبر اشتباهی رخ داده است. بانک مرکزی اعلام کرده بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها مصرف مواد خوراکی خانوار ۱۸ درصد کاهش یافت که ۴۲ درصد از این کاهش معادل ۷.۵ درصد مربوط به شیر و لبنیات بوده است. بنابراین اعلام کاهش ۴۲ درصدی مصرف لبنیات درست نیست.
باکریدر گفت وگو با ایسنا،گفت: صنعت لبنیات هرگاه در بازار داخلی با کمبود مصرف مواجه شده رو به صادرات آورده تا از این طریق بتواند کسری خود را جبران کند.
وی با بیان اینکه دامداران نیز بنگاههای تولیدی هستند که مشکلات خاص خود را دارند، گفت: در نهایت کارگروه ستاد تنظیم بازار تصمیم خواهد گرفت که چطور از دامداران حمایت کند. در ماه های پایانی سال قبل با اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان جلوی افزایش قیمت شیرخام گرفته شد. حال باید دید امسال وضعیت چگونه خواهد بود.