۵ فعال رسانه ای با حضور در برنامه پایش شب گذشته به نقد و بررسی این برنامه اقتصادی پرداختند. عدم انتقاد پذیری مسئولان به رسانه ها از مهمترین نکاتی بود که در این برنامه مظرح شد.

محمد طاهری سردبیر هفته نامه اقتصادی تجارت فردا در این برنامه گفت: برخی از وزرا قبل از اینکه دولت جدید روی کار بیاید برای اخذ رأی اعتماد از رسانه ها کمک خواسته اند ولی اکنون درب وزارتخانه ها را بسته اند و با ما حتی در زمینه تأیید آمارها همکاری نمی کنند و متأسفانه برخی مسئولین نسبت به انقلاب های ارتباطی دید پایینی دارند و با این اوصاف باید بدانیم که پشت درب های بسته و حبس اطلاعاتی فساد به وجود می آید و ما ندانیم که سیاست گذارهاقرار است چه کاری انجام دهند در کشور تنها عده ای خاص به اطلاعات دست می یابند و عده ای به دلیل عدم اگاهی از اهداف سیاستگذار ضرر می بینند که این تفاوت ها باعثایجاد فساد در کشور می شود.

وی افزود: در گذشته خط قرمزها مشخص بود اما اکنون رئیس بانک مرکزی و بورس برای ما خط قرمز شده اند و وقتی از آنها سؤال می پرسیم ناراحت می شوند، همچنین برای گرفتن آمار از وزارت اقتصاد با مشکل مواجه هستیم.

مرتضی حیدری مجری برنامه پایش در این ارتباط و در تایید صحبت های طاهری گفت: هفته گذشته آقای دکتر طیب نیا را در جلسه افق رسانه که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد را دیدم، ایشان گفتند: آقای حیدری ما قبلاً به برنامه پایش آمده بودیم برنامه خوبی است ولی چرا ما را دعوت نمی کنید که صحبت هایی را مطرح کنیم.

حیدری افزود: من هم گفتم هر یکشنبه ای که شما وقت داشته باشید در برنامه به روی شما باز است و در طول این صحبت نیز مدیرروابط عمومی ایشان حضور داشت بعد که آقای شریفی مدیر روابط عمومی برنامه ما پیگیری و از ایشان دعوت کرد روابط عمومی وزارت اقتصاد گفتند اصلاً چنین چیزی نیست آقای حیدری از آقای طیب نیا برای حضور در برنامه پایش دعوت کرد و ما باید بررسی کنیم و از این جور حرفها، این حرفها ۱۸۰ درجه با حرفهای اقای طیب نیا در آن جلسه تفاوت داشت.