به گزارش ملت ایران به نقل از افکارنیوز، سیدمحمد غفارزاده، منطقه خوزستان، عنوان کرد: همزمان با افزایش تقاضا و کشش بازار قیمت جدید آن نیز تعیین خواهد شد.

وی افزود: امسال یک درصد ارزش افزوده و ۲۵ درصد افزایش حقوق کارگران به قیمت آهن افزوده خواهد شد؛ بنابراین تولیدکنندگان آهن قیمت آن را به احتساب افزایش هزینه های تولید تعیین می کنند.

مدیرعامل تعاونی آهن فروشان اهواز بیان کرد: هم اکنون قیمت ها در حال کنترل است و افزایش قیمت آهن با توجه به سقف تعیین شده از سوی دولت انجام می شود.

غفارزاده اظهارکرد: پیش بینی می شود تا اردیبهشت ماه ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت آهن افزایش یابد.