ملت ایران: عباس قبادی گفت: بر اساس مصوبات کارگروه ویژه رئیس جمهور، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۲-۹۱ تعیین شده اما قرار است که رئیس جمهور پاداش تولید گندم برای کشاورزان را اعلام کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، قرار است تا پایان هفته جاری، رئیس جمهور میزان پاداش کاشت محصول گندم را به کشاورزان اعلام کند.

وی تصریح کرد: این پاداش در حال حاضر برای کاشت گندم پیش بینی شده و تاکنون در مورد محصول برنج برنامه ای اعلام نشده است، البته هم اکنون برنج در حال کاشت است.

به گفته قبادی، وزارت جهاد کشاورزی باید پیش بینی میزان تولید گندم را اعلام کند.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به نرخ خرید گندم، آیا قیمت نان در سال ۹۲ افزایش خواهد یافت یا خیر؟ گفت: در حال حاضر دستور کاری برای افزایش قیمت نان وجود ندارد و قیمت نان افزایش نخواهد یافت.

قبادی اظهار داشت: افزایش قیمت نان بسته به نظر دولت و مجلس دارد و چنانچه یارانه به این کالا اختصاص یابد، قیمت افزایش نخواهد یافت.

وی تصریح کرد: تا به حال هیچ گونه بحثی در رابطه با افزایش قیمت نان مطرح نشده است.

بر اساس مصوبه دولت، قیمت گندم معمولی ۶۵۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم دروم ۶۸۰ تومان در نظر گرفته شده است.