آرش پورابراهیمی:مارتین فلدستین، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در یادداشتی به سیاستگذاران اروپایی توصیه کرده که با کاهش ارزش یورو از مشکلات اقتصادی این منطقه پولی بکاهند. آقای فلدستین که یکی از مشاوران رئیس جمهور آمریکا در دوره رونالد ریگان بوده است اعتقاد دارد که اگرچه وضعیت اقتصادی منطقه یورو رو به بهبود است اما این منطقه پولی را مشکلات اقتصادی جدی مواجه است. او می نویسند: " اقتصاد منطقه یورو به رغم بهبودهای اخیر در وضعیت برخی از کشورهای عضو هنوز در شرایط نگران کننده ای قرار دارد چرا که نرخ رشد اقتصادی این منطقه در سال جدی احتمالا تنها کمی از ۱ درصد بیشتر خواهد بود و حتی نرخ رشد اقتصاد آلمان نیز به ۲ درصد نمی رسد و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی(GDP) در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا همچنان رو به کاهش است. چنین رشد کندی باعثشده که نرخ بیکاری در منطقه یورو در نرخ دردناک ۱۲ درصد باقی بماند.
البته رشد کند و نرخ بالای بیکاری تنها مشکلات موجود در منطقه یورو نیستند چرا که نرخ تورم سالیانه در این منطقه نیز تنها ۰.۵ درصد است. چنین نرخی که به شدت نزدیک به صفر است اگر با یک شوک کوچک هم مواجه شود می تواند به نرخ تورم منفی تبدیل شود و در اینصورت قیمت ها در منطقه یورو روندی نزولی به خود می گیرد. پدیده های که باعثکاهش تقاضای کل در این منطقه شده و بحران تازه ای را برای کشورهای عضو یورو به همراه بیاورد. " آقای فلدستین در کنار برشمردن چالش های پیش روی اقتصاد منطقه یورو به راه حل مواجه شدن با این چالش ها نیز اشاره می کند. به اعتقاد او کاهش ارزش یورو می تواند به مشکلات فعلی کشورهای عضو این واحد پولی مشترک پایان دهد. او می نویسد: " در اقتصادها نوشداروهای اندکی وجود دارند اما کاهش شدید در ارزش یورو - مثلا ۱۵ درصد - می تواند بسیاری از مشکلات فعلی منطقه یورو را برطرف کند. یک یوروی ضعیف تر هزینه واردات را افزایش می دهد و به مشوقی برای صادرات تبدیل می شود. همچنین نرخ تورم در منطقه یورو را نیز افزایش می دهد.
کاهش ارزش یورو از طریق افزایش صادرات باعثافزایش تولید در این منطقه یورو و به اروپایی ها انگیزه می دهد که محصولات اروپایی را جایگزین کالاها و خدمات وارداتی کنند. هرچند که کاهش ارزش یورو باعثتغییر در میزان رقابت پذیری میان کشورهای عضو نمی شود اما در مواجه با خارج از منطقه یورو، تاثیر قابل توجهی بر تراز تجاری منطقه یورو خواهد داشت به خصوص که نیمی از تجارت منطقه یورو با خارج از این اتحادیه صورت می پذیرد. " آقای فلدستین اعتقاد دارد که بانک مرکزی اروپا باید از طریق فروش یورو و خرید مجموعه ای دیگر ارزهای رایج جهان در بازار ارز مداخله کند و از ارزش یورو بکاهد. به اعتقاد او هرچند چنین دخالتی در بازار ارز آن هم به طور گسترده که بتواند بهای یورو را تا پانزده درصد کاهش دهد با واکنش منفی دیگر اقتصادها مواجه خواهد شد اما سیاستمداران در آمریکا و دیگر نقاط جهان باید درک کنند که این اقدام تا چه حد می تواند برای آینده منطقه یورو حیاتی باشد. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، چندی پیش گفته بود که برای حفظ یورو حاضر است که دست به هر اقدامی بزند و مارتین فلدستین اعتقاد دارد که اکنون زمان انجام اقدامی شجاعانه فرا رسیده است.