مصطفی دارایی نژاد در مورد قیمت نوبرانه ها گفت: قیمت گوجه سبزساوه، درجه یک کیلویی ۱۰هزار تومان در میدان بزرگ، گوجه سبز شمال کیلویی ۴۰۰۰هزار تومان و قیمت چاقاله بادام از کیلویی ۲۰۰۰ هزار تومان تا ۴۰۰۰هزار تومان است.

وی ادامه داد: قیمت توت فرنگی کرج، گلخانه ای درجه یک کیلویی ۱۲هزار تومان، اما غیر از گلخانه ای کیلویی ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ هزار تومان است. امروزگیلاس نوبرانه شهریار در میدان آمده است که کیلویی ۱۲هزار تومان است.

رییس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار تاکید کرد: قیمت تمام نوبرانه ها تا چند روز آینده ۳۰درصد کاهش می یابد. درحال حاضر قیمت طالبی و ملون در میدان کیلویی ۱۰۰۰ تومان و هندوانه کیلویی ۶۰۰تومان به فروش می رسد. اکنون فروش میوه در میدان مناسب نیست و استقبال مردم برای خرید میوه کم است.

دارایی نژاد اظهار کرد: همچنین قیمت سیب زمینی و پیاز در میدان بزرگ در وضعیت خوبی است. قیمت سیب زمینی دزفول در حال حاضر در میدان بزرگ ۱۱۰۰ تومان و سیب زمینی جیرفت۱۵۰۰ تومان است، اینکه مغازه ها سیب زمینی را به قیمت ۴۰۰۰ هزار تومان به فروش می رسانند خلاف است.