یکی از اصلی ترین راه ها برای بین المللی شدن بازار سرمایه کشور، حضور سرمایه گذاران خارجی از طریق صندوق های سرمایه گذاری است.

علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با تاکید بر اینکه زیرساخت های زیادی برای بین المللی شدن بازار سرمایه لازم است، گفت: یکی از اصلی ترین راه ها برای رسیدن به این هدف حضور سرمایه گذاران خارجی از طریق صندوق های سرمایه گذاری است.

وی افزود: برای جذب سرمایه های خارجی، باید صندوق های ارزی یا صندوق های بخشی در حوزه هایی که برای سرمایه گذاران جذابیت دارد، تشکیل داد.

اسلامی بیدگلی با اشاره به اینکه این موضوع یکی از راهکارهای جذب سرمایه های خارجی است، افزود: پذیرفتن سهام برخی از شرکت های مادر در تابلوی بورس های سایر کشورها نیز می تواند به جذب سرمایه گذاران خارجی کمک کند.

وی معتقد است این راهکارها نیازمند زیرساخت هایی است که برخی در حال حاضر فراهم شده اند و برخی باید فراهم شوند.

رییس هیات مدیره مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با اشاره به اینکه سیاست دولت در سال جاری مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز یکی از پیش شرط های رسیدن بازار سرمایه به هدف مورد نظر است، گفت: بازنگری در قانون سرمایه گذاری خارجی نیز از دیگر الزامات این حوزه است.

اسلامی بیدگلی به تسهیل مبادلات ارزی اشاره کرد و ادامه داد: با تسهیل مبادلات ارزی سرمایه گذار خارجی راحت تر می تواند نقدینگی خود را وارد بازار سرمایه کشور کند.

وی راهکار تسهیل مبادلات ارزی را ایجاد شعبه ها و نمایندگی ها نهادهای مالی و کارگزاری های ایرانی در سایر کشورها دانست و ادامه داد: بهبود چند زبانه اطلاع رسانی از دیگر لازمه های بین المللی شدن بازار سرمایه ایران است تا سرمایه گذار خارجی با اعتماد بیشتری وارد بازار سهام ایران شود.