به گزارش ملت ایران به نقل از فرهنگ نیوز، رضا باکری در مورد زمانتوزیعمرحله دومسبد کالاافزود: تاکنون ما نامه مکتوبی در این مورد دریافت نکرده ایم.
وی ادامه داد: طبق اظهار نظر مسئولان احتمالا عرضه این سبد از ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز می شود.
باکری افزود: در مرحله دوم نیز تنها پنیر در این سبد وجود دارد و محصول لبنی دیگری به آن اضافه نمی شود.