ملت ایران: صمد کریمی با بیان این مطلب افزود: از این مبلغ معادل ۲۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار(۹۲.۴ درصد) توسط بانک تجارت به عنوان بانک عامل پرداخت شده است.

وی گفت: بانک سامان نیز با سهمی برابر با ۷.۶ درصد معادل ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار جهت تامین ارز دانشجویان فوق الذکر پرداخت کرده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با بیان اینکه از ابتدای مهر ماه تا پایان بهمن ماه بهبود چشمگیری در مرکز مبادلات ارزی حاصل شده که می توان به چهار برابر شدن تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده و پنج برابر شدن مبلغ ارز تخصیصی در برخی از روزها اشاره کرد گفت: نوسانات نرخ ارز در بازار بین بانکی حدود یک پنجم نوسانات آن در شبکه صرافی های مجاز است.

کریمی گفت: شاخص های عملکرد مرکز مبادلات در اسفند ماه در مقایسه با شاخص های عملکرد از ابتدای مهر ماه تا پایان بهمن ماه بهبود چشمگیری یافته است.