ملت ایران: بانک مرکزی از پایان پیش فروش سکه در روز دوشنبه، ۲۸ اسفند سال ۹۱ خبر داد.
بانک مرکزی در اطلاعیه ای که به این منظور منتشر شده است اعلام کرد طرح پیش فروش سکه که از هشتم اسفندماه به منظور خدمت رسانی مطلوب و در راستای تامین نیازهای خرد هموطنان به مسکوک طلا و با عاملیت بانک تجارت آغاز شده بود، تا پایان وقت اداری ۲۸ اسفند ادامه خواهد داشت.
هموطنان عزیز تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲ / ۲۸ فرصت دارند برای پیش خرید سکه به شعب منتخب بانک یادشده مراجعه نمایند.