به گزارش ملت ایران به نقل ازفارس، ابوالفضل قناعتی، در خصوص افزایشنرخ کرایه حمل ونقلعمومی در سال جاری گفت: طبق قانون باید از فردا افزایش نرخ اجرایی می شد.

وی افزود: در سال گذشته شهرداری لایحه ای را به شورا ارائه کرد و در آن شورا افزایش نرخ را مورد بررسی قرار داد و در نهایت به تصویب رساند و همچنین فرمانداری تهران نیز این لایحه را تأیید کرد و مکتوب آن موجود است.

قناعتی با تأکید بر اینکه از اول اردیبهشت این قانون می توانست اجرایی شود گفت: اما نماینده استاندار تهران در جلسه شورا از اعضا درخواست کرد که برای افزایش نرخ ها دست نگه دارند تا بحثفاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی شود تا دو بار افزایش نرخ نداشته باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: البته در شورا افزایش نرخ امسال را بر اساس تورم در نظر گرفتیم اما اگر افزایش قیمت های حامل های انرژی بسیار زیاد باشد و شهرداری را دچار مشکل کند به شهرداری اعلام کردیم که لایحه ای را در این باره به شورا ارائه کند اما در مجموع افزایش نرخ ها را بر اساس نرخ تورم در نظر گرفته ایم.

وی تأکید کرد: تا آخر هفته جاری افزایش نرخ های حمل و نقل عمومی در تهران اجرایی می شود.