مدیرعامل شرکتتوزیع برقبا بیان اینکه بخشنامه یکسان شدن تعرفه‌های جدید برق به این شرکت ابلاغ شده است، گفت: در مصوبه جدید متوسط رشد برق همه مصارف ۲۴ درصد رشد می‌کند. سیدمحمد هاشمی در پاسخ به این سؤال که آیا بخشنامهتعرفه‌های جدید برقبه شرکت توزیع برق ابلاغ شده یا خیر، افزود: تعرفه‌های جدید برق به شرکت توزیع برق تهران ابلاغ شده است و کارشناسان این شرکت در حال بررسی و اعمال تعرفه جدید برای صدور قبوض برق هستند.

وی تأکید کرد: مشترکانی که اقدام به صدور قبض برق کرده‌اند، مطمئن باشند که مابه‌التفاوت پرداخت شده نزد شرکت توزیع برق به امانت باقی می‌ماند و در قبض بعدی آنها کسر خواهد شد.

هاشمی گفت: با این مصوبه جدید تمام تعرفه‌ها به طور یک دست ۲۴ درصد رشد پیدا کرد و براساس مصوبه جدید مشترکانی که بر روی پله مصرفی ۵ قرار داشتند و محاسبه آنها با تعرفه جدید بر روی همین پله مصرفی ۲۴ درصد رشد پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق افزود: قبوض برق با تعرفه‌های جدید تا پایان هفته به دست مشترکان می‌رسد.

۲۹ فروردین ماه وزارت نیرو در اطلاعیه‌ای تمام قبض‌های صادرشده از تاریخ ۲۰ اسفندماه سال ۹۲ تا ۱۵ فروردین ماه جاری را باطل اعلام کرد.

در این مصوبه جدید تمام طبقات مصرفی به طور یکنواخت ۲۴ درصد افزایش پیدا می‌کند.

فلاحتیان معاون وزیر نیرو نیز دیروز گفته بود که به استناد مجوزی که از دولت برای افزایش قیمت برق گرفته بودیم، قیمت برق باید از متوسط ۴۳۰ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت با اعمال ۲۴ درصد افزایش به ۵۳۳.۲ ریال می‌رسید که برای تحقق این رقم، باید در تعرفه بخش‌هایی مانند کشاورزی و یا مناطق گرمسیر که از تخفیف برخوردار بودند، تعدیل بیشتری اعمال می‌شد.

فلاحتیان ادامه داد: تعرفه‌های ابلاغی که در اختیار شرکت‌های برق قرار گرفت، برای دستیابی به عدد متوسط فروش برق به‌ازای هر کیلووات ساعت ۵۳۳.۲ ریال طراحی شده بود و اجرای فرآیند افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای بود که در بخشی از تعرفه‌ها مثل کشاورزی که قیمت فروش ۱۲۰ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت محاسبه شده بود، برای اینکه متوسط قیمت به عدد ۵۳۳.۲ ریال در هر کیلووات ساعت به ‌دست آید، برخی تعرفه‌ها بیش از ۲۴ درصد افزایش یافت تا به متوسط افزایش ۲۴ درصد برسد.

وی افزود: برای رسیدن به متوسط ۲۴ درصد افزایش، باید بین ۳۴ تا ۹۴ درصد افزایش قیمت برای بخش‌های مختلف و مصارف مختلف اعمال می‌کردیم که با نظر رییس‌جمهوری و به‌منظور رضایت‌مندی هموطنان، برای تمام مصارف و بخش‌های مصرف‌کننده برق به‌طور ثابت افزایش ۲۴ درصدی لحاظ و تعرفه‌های جدید امروز برای اجرا به توانیر ابلاغ شد.

همچنین فارس در خبر دیگری نوشت: معاون خدمات مشترکین و بازار برق شرکت توزیع برق با بیان اینکه محاسبه پلکانی مصرف برق همچنان پابرجاست گفت: در مصوبه ابلاغ‌شده دیروز مشترکانی که ۱۵۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند ماهانه ۵۸۹۰ تومان پرداخت می‌کنند.

عبدالامیر یاقوتی در پاسخ به این سوال که آیا با ابلاغ بخشنامه جدید یکنواخت شدن تعرفه‌های برق، متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق نیز از ۵۳ به ۴۹ تومان کاهش می‌یابد افزود: تعرفه‌های جدید برق از روز گذشته که ابلاغ شده در حال اعمال شدن است و تا پایان هفته نیز تلاش می‌شود به دست مشترکان برسد.

وی با بیان اینکه متوسط برق با یکنواخت شدن از ۵۳ تومان به ۴۹ تومان کاهش می یابد ادامه داد: در این مصوبه جدید در بخش خانگی و در شهر تهران اگر مشترکی پول برق او ماهانه ۱۰ هزار تومان می‌شد حال باید با این رشد ۲۴ درصدی ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان پرداخت کند.

یاقوتی خاطر نشان کرد: مشترکی که ماهانه مصرف برق او ۱۵۰ کیلووات ساعت باشد پول پرداختی او ماهانه ۵۸۹۰ تومان خواهد بود.

تعرفه‌های جدید برق که روز گذشته ابلاغ شده است بدین شرح است:

۱ - پله مصرف(کیلووات ساعت) صفر تا ۱۰۰ مبلغ محاسبه شده ۳۷۲ ریال

۲ - پله مصرف(کیلووات ساعت) ۱۰۰ تا ۲۰۰ مبلغ محاسبه شده ۴۳۴ ریال

۳ - پله مصرف(کیلووات ساعت) ۲۰۰ تا ۳۰۰ مبلغ محاسبه شده ۹۳۰ ریال

۴ - پله مصرف(کیلووات ساعت) ۳۰۰ تا ۴۰۰ مبلغ محاسبه شده ۱۶۷۴ ریال

۵ - - ۴۰۰ تا ۵۰۰(کیلووات ساعت) مبلغ محاسبه شده ۱۹۲۲ ریال

۶-۵۰۰ تا ۶۰۰(کیلووات ساعت) مبلغ محاسبه شده ۲۴۱۸ ریال

۷ - مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت ۲۶۶۶ ریال خواهد بود.