ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وانت باردو. یورو ۴ ۱۲,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۲,۷۶۹, ۰۰۰
وانت باردو. یورو ۴. دوگانه سوز ۱۵,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۴۶, ۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۶,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۵۸۷, ۰۰۰
سمند LX ۲۸,۷۰۰, ۰۰۰ ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۳۰,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۱۲۷, ۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۰,۹۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۶۷۰, ۰۰۰
سمند EF۷ یورو ۴ ۳۰,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۹۴۷, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز ۳۱,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۴۳۰, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ ۳۳,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۸۶۵, ۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۴۶۷, ۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF۷ ۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۰۰۰, ۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ناموجود - - -
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ناموجود - - -
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ ۳۰,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۴۸۰, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۱,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. یورو ۴ ۳۲,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۱۱۰, ۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ ۳۱,۹۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۸۲۰, ۰۰۰
پژو پارس سال ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۶,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۲,۵۵۴, ۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۹,۳۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز ۳۹,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۴,۰۸۱, ۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۴۱,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۰۹۹, ۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۴۵,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس ELX. موتور XUM ۴۳,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس ELX. موتور ۱.۸ ۴۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ ۴۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶. تیپ ۲ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۵ ۳۹,۴۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۲۲۵, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۶ ناموجود - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲ ناموجود - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. تک ایربگ ۳۸,۳۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. دو ایربگ ۳۹,۶۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۷۳۹, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۹ ناموجود ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰ ناموجود - - -
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ناموجود ۴۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ناموجود ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰
رانا EL. TU۵ ۳۲,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰
رانا LX. TU۵ ۳۴,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۷۵۶, ۰۰۰
رنو تندر E۱ ۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۵۵۰, ۰۰۰
رنو تندر E۲ ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۶,۱۵۲, ۰۰۰
رنو تندر E۲ دوگانه سوز ناموجود - - -
رنو تندر اتوماتیک E۲ ۴۴,۵۰۰, ۰۰۰ ۴۶,۴۷۴, ۰۰۰
وانت دیزل - فوتون ۱۰۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۲۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۷,۵۷۲, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۳,۷۳۹, ۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول ۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پراید ۱۵۱ SL ۱۶,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۴۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ LE ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۸۵۷, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۷۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۸۷۹, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۷,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۹۸۰, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE - - - - - -
پراید ۱۴۱ SX ۱۶,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۰۱, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۸,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۴۳۸, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۱۹,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۴۹۳, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۱۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۴۳, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۸,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ SX ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۵۵۶, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۷,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۰۶۴, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ ۱۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۷۶۲, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ گازسوز ۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۴۹, ۰۰۰
پراید SX ۱۳۱ ۱۷,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۵۵, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ ۱۹,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۴۹۲, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ گازسوز ۲۰,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۹۹۲, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ ۱۷,۷۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۴۹, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۸۴۰, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ ۱۸,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۷۴۲, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۲۶۷, ۰۰۰
پراید TL ۱۳۱ ۱۷,۹۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید TL ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا دوگانه سوز ۲۴,۹۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا LX یورو ۴ ۲۱,۹۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۵۱۰, ۰۰۰
تیبا EX ۲۱,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا SX یورو ۴ ۲۳,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۹۶۰, ۰۰۰
تیبا هاچ بک SX ناموجود - - -
وانت زامیاد ۲۴ ۲۵,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۲,۸۸۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۴,۷۰۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۲۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۲۲۵, ۰۰۰
وانت شوکا ۲۸,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۸۷۰, ۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰
سیتروئن زانتیا - - - - - -
سیتروئن C۵ ناموجود - - -
اس ۳۰۰ ناموجود ۶۹,۹۰۰, ۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
کولیوس تیپ ۵ ۱۵۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵۵,۴۲۰, ۰۰۰
کولیوس تیپ ۶ ۱۶۴,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۶۵,۶۱۰, ۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۳۴,۰۰۰, ۰۰۰ ناموجود
نیسان تینا HIGH ۱۴۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۸,۱۵۹, ۰۰۰
نیسان تینا MID - - - ناموجود
نیسان قشقایی HIGH ۱۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ماکسیما. مولتی مدیا ۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۸۹,۷۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۵۸۹, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۹۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۴,۷۷۶, ۰۰۰
رنو تندر E۱ یورو ۴ ۳۵,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
رنو تندر E۲ ۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۹۵۷, ۰۰۰
پارس تندر. اتاق جدید ۴۰,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۹۹۴, ۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۹۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۶,۴۵۷, ۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ناموجود ۶۵,۰۷۲, ۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود - - -
هیوندای آوانته معمولی ناموجود - - -
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود - - -
هیوندای ورنا معمولی ناموجود - - -
لیفان ۵۲۰ آی ناموجود - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ناموجود - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۴۲,۰۵۰, ۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰
جک J۵ ۴۹,۷۰۰, ۰۰۰ ۴۷,۳۰۰, ۰۰۰
جک J۵ اتوماتیک ۶۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۵۶,۹۰۰, ۰۰۰
لیفان X۶۰ ۶۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۰۰۰, ۰۰۰
لوبو ناموجود - - -
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۷,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۱ هاچ بک - - - - - -
مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک ۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۸,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۹,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۸,۶۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۴۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۳,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰
بسترون. آسا B۵۰ ۶۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۵۶,۷۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل ۷۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۱,۸۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری - - - ۷۰,۳۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری - - - ۸۸,۵۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری - - - ۹۳,۷۰۰, ۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر - - - ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن - - - ۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر ۲۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک ۲۷,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
MVM ۱۱۰ سه سیلندر ۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۵۳۰ ۴۰,۱۰۰, ۰۰۰ ۴۰,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک ۳۷,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ صندوقدار ۳۸,۱۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰
تیگو _ X۳۳ ۶۲,۲۰۰, ۰۰۰ ۶۳,۰۰۰, ۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف ۴۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
ولیکس C۳۰ اتوماتیک ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده اتوماتیک ۴۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ویرا - - - - - -
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
گک گونو - G۵ ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۴,۰۰۰, ۰۰۰
گک گونو - GX۵ ناموجود ۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۱,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
ون MPX - - - - - -
هرور - - - - - -
کاکی ۵ ناموجود ۳۴,۵۰۰, ۰۰۰
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وینگل ۳ تک کابین - - - - - -
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وینگل ۵ تک کابین - - - به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰
هاوال M۴ - - - به زودی
هاوال H۶ - - - ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰
سنوا - - - ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ صندوق دار ۵۷,۲۰۰, ۰۰۰ ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ هاچ بک ۵۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۵۸,۴۰۰, ۰۰۰