با ادامه حفاری دومنی حلقه چاه اکتشافی و توصیفی ایران در آب های عمیق دریای خزر توسط سکوی عظیم و نیمه شناور امیرکبیر، یکی از جرثقیل های این سازه غول پیکر سقوط کرده است.
علی اصولی مدیرعامل شرکت نفت و گاز خزر با بیان اینکه سقوط جرثقیلسکوی امیرکبیرهیچ خسارت جانی و مالی به همراه نداشته است، گفت: این جرثقیل اسفند ماه سال گذشته در ساعت دو بامداد سقوط کرده است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه فعالیت حفاری سکوی امیرکبیر با گذشت ۴۸ ساعت پس ازسقوط جرثقیلاز سر گرفته شده است، گفت: حدود ۱۲۰ نفر از متخصصان، کارگران و کارشناسان در سکوی امیرکبیر مستقر هستند که این حادثه منجر به حوادثدیگر جانی و مالی نشده است.
به گفته او با توجه به اینکه ساعت ۲ صبح افراد در محدوده سقوط بوم سکوی امیرکبیر نبوده ضمن آنکه خسارتی به لوله ها و تاسیسات وارد نشده است.
علی ماجدی معاون امور بین الملل وزارت نفت پیشتر با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت در حوزه آب های عمیق دریای خزر یکی از اولویت های کاری صنعت نفت ایران است، گفته بود: دانش حفاری در آب های عمیق تنها در انحصار تعداد معدودی از کشورها جهان استایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه تنها کشوری است که به فناوری حفاری در آب های عمیق دست یافته است.
علی اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر هم اسفند ماه سال گذشته با اشاره به حفاری دومین چاه توسعه ای ایران در موقعیت میدان گازی سردار جنگل در آب های عمیق دریای خزر، گفت: پس از انجام مطالعات و اثبات وجود ۴۶ ساختار هیدروکربنی در دریای خزر سال گذشته ایران در این منطقه ذخایر جدید نفت و گاز طبیعی کشف کرده است.
برآوردها نشان می دهد در این بلوک اکتشافی حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام وجود دارد که با توجه به ادامه فعالیت های اکتشافی در مورد حجم دقیق ذخایر نفت این بلوک در شرایط فعلی نمی توان اظهار نظر کارشناسی انجام داد.