با اجرای فاز دومهدفمندسازی یارانه هاو احتساب تعرفه های جدیدبرق و گاز، بار مالیمجموع قبوضگاز و برق مشترکان کم مصرف در فصل بهار بین ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود و با روشن کردن کولرهای گازی، اسپیلت، آب گرم کن های گازی و کولر آبی این هزینه ها با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد.
با آغاز فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها شرکت ملی گاز و توانیر به نمایندگی از وزارت خانه های نفت و نیرو رسما جزئیات قیمت گذاری برق و گاز طبیعی را تشریح کردند.
از اینرو برای دوره تابستانی که از ۱۶ فروردین تا ۱۵ آبان ماه سال جاری آغاز و به پایان خواهد رسید متوسط قیمت فروش گاز در پله اول از ۴۵ تومان به ازای مصرف هر مترمکعب آغاز و در نهایت به ۳۷۴ تومان در پله دوازدهم ختم خواهد شد.
بر اساس محاسبات انجام گرفته در سطح شرکت ملی گاز ایران یک مشترک کم مصرف خانگی در فصل تابستان با روشن کردن صرفا اجاق گاز(بدون احتساب آب گرم کن های گازی و شوفاژخانه) حدود ۱۰۰ مترمکعب گاز ماهانه مصرف می کند.
از این رو مشترکی که ماهانه ۱۰۰ مترمکعب گاز مصرف کند باید به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی ۱۴۴ تومان پرداخت کند که معادل ۱۴۴۰۰ تومان برای یک دوره ماهانه می شود.
علاوه بر این با احتساب افزایش عوارض مصرف هر متر مکعب گاز از ۱۰ به ۱۳ تومان از ابتدای فروردین ماه سالجاری، یک هزینه ۱۳۰۰ تومانی دیگر هم به بار مالی قبوض اضافه می شود و در نهایت با محاسبه هزینه آبونمان، بیمه و مالیات بار مالی قبوض گاز در فصل بهار و تابستان به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان افزایش می یابد.

تعرفه گازبهای خانگی از ۱۶ فروردین تا ۱۵ آبان ماه ۹۳

دامنه مصرف

پله اول

پله دوم

پله سوم

پله چهارم

پله پنجم

پله ششم

پله هفتم

پله هشتم

پله نهم

پله دهم

پله یازدهم

پله دوازدهم

دامنه مصرف

صفر تا ۴۵ مترمکعب

۴۶تا ۹۵ مترمکعب

۹۶تا ۱۴۵ مترمکعب

۱۴۶تا ۱۹۵ مترمکعب

۱۹۶تا ۲۴۵ مترمکعب

۲۴۶تا ۲۹۵ مترمکعب

۳۴۵تا ۲۹۶ مترمکعب

۳۴۶تا ۳۹۵ مترمکعب

۳۹۶تا ۴۴۵ مترمکعب

۴۴۶تا ۴۹۵ مترمکعب

۴۹۶تا ۵۴۵ مترمکعب

مازاد بر ۵۴۵ مترمکعب

قیمت هر مترمکعب گاز(تومان)

۹۴تومان

۱۱۴تومان

۱۴۴تومان

۱۸۴تومان

۲۲۴تومان

۲۴۴تومان

۲۷۴تومان

۳۰۴تومان

۳۲۴تومان

۳۴۴تومان

۳۶۴تومان

۳۷۴تومان


هزینه مصرف برق تابستانی مشترکان خانگی چقدر است؟
در شرایط فعلی متوسط مصرف برق مشترکان خانگی کشور بدون احتساب وسایل سرمایشی همچون کولرهای گازی، اسپیلت و کولرهای آبی به طور متوسط برای هر دوره بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت است.
بر این اساس با احتساب تعرفه های جدید آن دسته از مشترکانی که به طور متوسط در هر دوره محاسبه صورتحساب حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند با احتساب مالیات و آبونمان باید معادل ۲۵ هزار تومان تا ۳۸ هزار تومان هزینه مصرف برق پرداخت کنند.
در این بین در صورتی که مصرف برق مشترکان به ۳۱۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت افزایش یابد هزینه مصرف برق این دسته از مشترکان خانگی به ۷۰ تا بیش از ۹۰ هزار تومان افزایش می یابد.
با محاسبات انجام گرفته یک مشترک خانگی صرفه جوی خانگی در فصل بهار بدون روشن کردن کولرهای آبی، گازی، اسپیلت، آب گرم کن گازی و یا شوفاژ خانه(برای گرم کردن آب ساختمان) باید هزینه ای بین ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان صرفا برای پرداخت قبوض گاز و برق پرداخت کند.

متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)

قیمت هر پایه(کیلووات ساعت)

صفر تا ۱۰۰

۴۰.۲تومان

مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰

۵۵تومان

مازاد ۲۰۰ تا ۳۰۰

۱۱۴تومان

مازاد ۳۰۰ تا ۴۰۰

۲۲۹تومان

مازاد ۴۰۰ تا ۵۰۰

۲۷۹تومان

مازاد ۵۰۰ تا ۶۰۰

۳۷۰تومان

مازاد بر ۶۰۰

۴۱۰تومان

با کولرهای گازی خداحافظی کنید

مطابق با برررسی های انجام گرفته در سطح وزارت نیرو در صورتی که کولر آبی به طور متوسط روزانه ۱۲ ساعت روشن شود به طور متوسط ماهانه ۳۵۰۰ کیلووات ساعت مصرف برق مشترکان خانگی را افزایش می دهد.

این در حالی است که اگر مشترکی یک کولر گازی و یا اسپیلت کم مصرف با رتبه انرژی A را روزانه ۱۲ ساعت روشن نگه دارد به طور متوسط ماهانه ۸۵۰ تا ۹۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می کند.

بر اساس تعرفه مصرف برق مناطق عادی، روشن کردن یک کولر آب یو کولر گازی به طور متوسط هر یک به تنهایی به ترتیب ۱۴۰ و ۳۵۰ هزار تومانی بار مالی قبوض برق را به همراه دارد.

از این رو در صورتی مشترکی در کنار لوازم خانگی خود در فصل تابستان از اسپیلت و یا کولرهای گازی استفاده کند به طور میانگین در هر دوره ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می کند و به عبارت دیگر باید در هر دوره بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان هزینه برای مصرف برق پرداخت کند.

میزان مصرف برق لوازم خانگی مشترکان در ۳۱ روز معادل ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلووات

نام وسلیه خانگی

متوسط میزان مصرف روزانه

میزان مصرف ماهانه(۳۱ روز)

هزینه بدون احتساب مصرف در ساعات پر باری

تلویزیون

۱۰ساعت

۴۵تا ۵۰ کیلووات

معادل ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان

لباسشوئی

۱۰دقیقه

۷تا ۱۰ کیلووات

معادل ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان

جاروبرقی

۱۰دقیقه

۷تا ۸ کیلووات

معادل ۱۰۰۰ تومان

کامپیوتر

۳ساعت

۱۸تا ۲۲ کیلوات

معادل ۲۵۰۰ تومان

سشوار

۱۰دقیقه

۳.۵تا ۵ کیلووات

معادل ۶۰۰ تومان

یخچال و فریزر معمولی

۲۴ساعت

۱۴۰تا ۱۵۰ کیلووات

معادل ۱۴ تا ۱۷ هزار تومان

ماکریویو

۲۰دقیقه

۹تا ۹.۵ کیلووات

معادل ۱۰۰۰ تومان

لامپ کم مصرف(۵ رشته ۲۰ وات)

۸ساعت

۳۰تا ۳۵ کیلووات

معادل ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان

سایر لوازم خانگی

-

۱۰۰تا ۱۲۰ کیلووات

معادل ۱۰ تا ۱۴۵۰۰ تومان