دولت طرحی را با عنوان " مسکن امید " بررسی می کند که در صورت عملیاتی شدن ۳ تا ۶ میلیون کارگر بیمه شده و همچنین بازنشسته فاقد مسکن می توانند در یک دوره ۵ ساله خانه دار شوند. مقامات دولتی معتقدند این طرح اجرایی تر از مسکن مهر برای تامین مسکن کارگران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان مطرح شدن طرح مسکن مهر که در دولت سابق با هدف تامین مسکن اقشار کم درآمد و حذف قیمت زمین از هزینه خانه دار شدن مطرح و دنبال شد. یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی که انتظار می رفت بتواند مشمول استفاده از برنامه مسکن ارزان شود، کارگران بودند.

در سال های گذشته و در زمانی که این طرح به صورت جدی تری دنبال می شد برخی آمارها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ثبت نام کارگران فاقد مسکن و سازماندهی آنها در تعاونی های مسکن مهر ارائه می شد اما در نهایت به صورت مشخص آماری ار خانه دار شدن نهایی کارگران متقاضی مسکن مهر در دست نیست.

حال این روزها نمایندگان کارگری کشور از طرحی در دولت سخن می گویند که قرار است برای خانه دار شدن کارگران از سوی دولت بررسی شود. در صورت عملیاتی شدن چنین طرحی می توان انتظار داشت برنامه ریزی های جدیدی در حوزه مسکن کارگری کشور اتفاق بیافتد.

کارشناسان بازار کار معتقدند بخش قابل توجهی از کارگران کشور در حال حاضر فاقد مسکن بوده و این مسئله می طلبد تا دولت برنامه روشنی درباره حمایت از اقشار کارگری در خانه دار شدن ارائه کند. برآوردها نشان می دهد دستکم ۵۰ درصد کارگران شاغل در بازار کار کشور فاقد مسکن شخصی باشند.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی یک طرح جدید مسکنی برای کارگران در کشور خبر داده اند گفت: در نشستی که با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، وزیر کار از بررسی طرح " مسکن امید " در دولت به منظور حمایت از تامین مسکن اقشار کارگری سخن گفت.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: این طرح با هدف تامین مسکن ارزان برای کارگران و مشمولان قانون کار بیمه شده و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی دنبال می شود.

به گفته توفیقی، طبق اظهارات مقامات دولتی این طرح جدید تامین مسکن از مسکن مهر کارکرد بهتری خواهد داشت و می توان مراحل آن را به صورت اجرایی تر دنبال کرد.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه ای که از سوی دولت بررسی می شود، طرح خانه دار شدن ۳ تا ۶ میلیون کارگر فاقد مسکن در یک دوره ۵ ساله مطرح است.