طبق اعلام رسمینام نویسیاز نخستین گروه از سرپرستان خانواری که قصددریافت یارانه نقدیداشتند از ساعت ۱۲ دیشب درسامانه رفاهیآغاز شد این مساله در حالی بود که تنها یک گروه از جمعیت کشور که شماره سمت راست ملی شان صفر بود حق ثبت نام در روز نخست را داشتند. اما طبق بررسی های به عمل آمده و مراجعه پیاپی مردم از شب گذشته و نخستین دقایق ثبت نام این سامانه با اختلالی مواجه شده که ثبت نام و تایید نهایی را غیر قابل امکان می کند و مراجعه کنندگان با این پیام " سامانه در حال بروز رسانی است بعدا مراجعه کنید " مواجه می شوند.
در این رابطه مسوولان سازمان هدفمندی یارانه ها نیز از ارائه هر گونه پاسخ شفاف طفره می روند اما به صورت تلویحی ایجاد اختلال در سایت رفاهی را تایید می کنند.
باید دید با توجه به محدودیت زمانی در نظر گرفته شده توسط دولت در نام نویسی خانوارهای مختلف افرادی که نتوانسته اند در طول ساعات گذشته ثبت نام کنند آیا امکان این را خواهند داشت که تا پایان ساعات روز بیستم فروردین نام نویسی خود را نهایی نمایند و یا این که دولت مجبور خواهد شد به دنبال این اختلال نام نویسی را تمدید کرده و روزهای بیشتری را به آن اختصاص دهد.