جدول برآوردیقیمت جدید بنزین، گازوئیل و CNG براساس اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور(افزایش نرخ حامل‌های انرژی در فاز دومهدفمندی یارانه‌هاحداکثر ۲۴ درصد) به علاوه ۵ درصد عوارض فروش فرآورده‌های نفتی مصوب مجلس منتشر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری با صدور دستوری مسئولیت اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به معاونت اجرایی ریاست جمهوری واگذار کرده است.

بر این اساس، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری دوشنبه ۱۸ فروردین ماه در اظهاراتی درباره آخرین وضعیت قیمت‌گذاری و ساز و کار عرضه انرژی با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: دولت به دنبال آن است که با یک شیب بسیار ملایم نرخ حامل‌های انرژی حداکثر تا سقف ۲۴ درصد افزایش یابد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین با تاکید بر اینکه در صورت هر گونه افزایش قیمت، بنزین ۴۰۰ تومانی ذخیره سازی شده در کارت‌های هوشمند سوخت مردم همچون گذشته به قوت خود باقی می ماند به مهر گفت: پس از ثبت‌نام افراد از طریق فرم‌های خوداظهاری که در اواخر فروردین انجام می‌شود، قیمت نهایی بنزین اعلام خواهد شد.

از این رو، در طول دو ماه گذشته تاکنون به ترتیب قیمت برق ۲۴ درصد، بهای آب ۲۰ درصد، قیمت گاز مشترکان خانگی ۲۰ درصد و بهای گازمایع، نقت کوره و نفت سفید در محدوده ۲۰ درصد افزایش یافته است.

در شرایط فعلی تنها قیمت جدید بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی توسط دولت اعلام نشده است که با اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهوری، قیمت این سه فرآورده نفت و گاز را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش به علاوه ۵ درصد عوارض فروش فرآورده‌های نفتی مصوب مجلس می‌توان محاسبه کرد.

بر این اساس، با احتساب ۲۴ درصد افزایش قیمت اعلام شده از سوی معاون رئیس جمهور و احتساب ۵ درصد عوارض فروش فرآورده‌های نفتی مصوب مجلس شورای اسلامی بهای بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دو افزایش حداکثر ۲۴ و ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.

محاسبات انجام شده، نشان می‌دهد با این افزایش قیمت بهای هر لیتر بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای از ۴۰۰ به حدود ۵۲۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه‌ای حدود ۶۵۰ تومان، قیمت هر لیتر بنزین معمولی آزاد حدود ۹۱۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد حدود ۱۰۵۰ تومان خواهد بود.

از سوی دیگر قیمت هر لیتر گازوئیل نیمه یارانه‌ای از ۱۵۰تومان فعلی به حدود ۲۰۰ تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد به حدود ۴۵۰ تومان به ازای هر لیتر افزایش می‌یابد.

جدول برآوردی افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی
در فاز دوم هدفمندی براساس اظهارات شریعتمداری

نام فرآورده نفتی قیمت فعلی میزان افزایش با احتساب ۲۴ درصد افزایش قیمت میزان افزایش با احتساب ۵ درصد عوارض قیمت نهایی با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها
بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای حدود ۵۲۰ تومان
بنزین سوپر نیمه یارانه‌ای حدود ۶۵۰ تومان
بنزین معمولی آزاد حدود ۹۱۰ تومان
بنزین سوپر آزاد حدود ۱۰۵۰ تومان
گازوئیل نیمه یارانه‌ای حدود ۲۰۰ تومان
گازوئیل آزاد حدود ۴۵۰ تومان
سی. ان. جی حدود ۵۲۰ تومان