براساس گروه بندی جدید حقوقی دولت برای شناسایی گروه های متقاضی دریافت یارانه نقدی درفازدوم هدفمندی یارانه هاو مصوبه جدید دستمزدی شورای عالی کار، تقریبا هیچ یکی از ۱۲ میلیون کارگر سرپرست خانوار در گروه حقوقی اول(کمتر از ۶۰۰هزارتومان) قرار نخواهد گرفت و کارگران به عنوان کم درآمدترین گروه های اجتماعی باید در گروه دو و سه که بررسی کننده حقوق تا ۲ میلیون تومان است، قرار بگیرند. در عین حال، وزیر کار به نمایندگان کارگران گفت به آنها بگویید یارانه شان قطع نمی شود.
دو روز مانده به آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فازدوم هدفمندی یارانه ها، دولت اعلام کرد سطح درآمد خانوارها را در ۵ گروه تقسیم بندی کرده است و مردم باید در زمان ثبت نام یکی از این گروه ها را بر اساس میان درآمد ماهیانه خود اعلام کنند.
گروه های درآمدی جدید که کمتر از ۶۰۰ هزارتومان در ماه، ۶۰۰ هزارتومان تا ۱ میلیون تومان، ۱ تا ۲ میلیون تومان، ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان و بالاتر از ۲.۵ میلیون تومان اعلام شده است، متقاضیان دریافت یارانه نقدی را دسته بندی و اطلاعات آن در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که دولت حذف گروه های پُردرآمد را چگونه انجام خواهد داد و یا اینکه بیشترین میزان حذفیات در چه گروه های درآمدی قرار خواهند گرفت اما از شواهد امر پیداست که قاعدتا بیشترین حذف متقاضیان از گروه های با درآمد میلیونی خواهد بود.
یکی از بزرگترین گروه های هدف دولت در فازدوم هدفمندی یارانه ها، کارگران و مشمولان قانون کار هستند که اغلب از کم درآمدترین گروه های اجتماعی محسوب می شوند. طبق گفته کارشناسان بازار کار تا ۷۰ درصد کل حدود ۱۲ میلیون کارگر زیرمجموعه قانون کار تنها از حداقل حقوق برخوردار هستند.
در پایان اسفندماه سال جاری شورای عالی کار اقدام به تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار کرد و به این ترتیب حداقل مزد کارگران از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت.
همچنین دولت تصمیم به افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان گرفت که به این ترتیب کمترین میزان دریافتی یک کارمند نیز به ۶۰۰ هزارتومان رسید. نکته اصلی در این بخش این است که در صورت قرار گرفتن کارگران و گروه های کم درآمد در گروه های دوم و سوم درآمدی، احتمال حذف برخی کارگران از دریافت یارانه نقدی وجود خواهد داشت.
حال که کمترین میزان دریافتی کارگران و کارمندان در سال جاری به ۶۰۰ هزارتومان افزایش یافته است، بنابراین گروه اول درآمدی از کارگران و کارمندان خالی خواهد ماند و دیگر مشمول قانون کاری که زیر ۶۰۰ هزارتومان در ماه دریافتی داشته باشد، نخواهیم داشت و اگر درباره نیروهایی که ساعتی و یا نیمه وقت اشتغال ندارند، پرداختی هایی کمتر از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان صورت بگیرد، قطعا تخلف شده است.
جدا از برخی گروه های مدیریتی و با درآمد مناسب مشمول قانون کار؛ اغلب کارگران زیرمجموعه قانون کار در گروه اول تا دوم درآمدی یعنی درآمد ماهیانه ۶۰۰ هزارتومان تا ۱ میلیون تومان و ۱ تا ۲ میلیون تومان قرار می گیرند که در اینصورت احتمال حذف گروه هایی از کارگران وجود دارد.
بنابراین هدف دولت از برنامه ریزی دریافت کنندگان حقوق کمتر از ۶۰۰هزارتومان مشخص بودن ادامه پرداخت یارانه به گروه های تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد و زنان سرپرست خانوار است.
اما با افزایش حقوق کارگران به دستکم ۷۲۴ هزارتومان در ماه، آنها وارد گروه دوم درآمدی شده و از این رو وضعیت معیشتی و درآمدی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در عین حال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده که یارانه کارگران در فازدوم هدفمندی یارانه ها قطع نخواهد شد.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران در این باره گفت: بحثی در دولت درباره افزایش میزان یارانه این گروه ها مطرح شده بود که در نهایت پیش بینی شد دولت در قالب واگذاری سبدهای کالایی حمایتی از این گروه ها پشتیبانی داشته باشد.
توفیقی ادامه داد: همچنین مشخص شد که کارگران در گروه درآمدی دوم و سوم قرار خواهند گرفت. وزیر کار به نمایندگان کارگران اعلام کرد به کارگران بگوییم یارانه آنها در فازدوم هدفمندی قطع نخواهد شد، اما دولت در این مرحله از کار از گروه های درآمدی چهارم و پنج حذفیاتی را انجام می دهد.
او گفت: وزیر کار گفته دولت با حذف برخی گروه ها از دریافت یارانه نقدی به دنبال تقویت بخش درمان، بهداشت و آموزش است. بنابراین طبق وعده وزیر کار هیچ یک از مشمولان قانون کار و افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی از دریافت یارانه حذف نخواهند شد.

۴۵۲۳۱