مسعود نیلی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع ضروت اجرای مرحله دومهدفمندسازی یارانه ها، یکی از اولویت های مهم اقتصادی کشور در سال جاری را خروج از رکود ذکر کرد و با تاکید بر ایجاد یک تحرک در اقتصاد کشور گفت: بر این اساس لازم است که جهت گیری تسهیلات و خدمات بانکی به سمت تولید باشد.
بخش هایی از سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهور:
- برخی ضرورت ها ایجاب می کند که قیمت ها با شتاب زیادی افزایش پیدا کند ولی شرایط اقتصادی کشور، شرایط مساعدی نیست و رکود تورمی در اقتصاد کلان داریم، بر این اساس شرایط عمومی اقتصاد کلان کشور آمادگی اینکه شوکی مشابه افزایش متوسط قیمت حامل های انرژی در آذرماه سال ۸۹ را داشته باشد، ندارد.
- کشور در شرایطی قرار ندارد که تغییراتی در این مقیاس در آن ایجاد شود و این موضوع شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند، به طور متوسط به میزان جبران تورمی که طی سال های ۹۱ و ۹۲ داشته ایم، قیمت حامل های انرژی افزایش خواهد یافت.
- کاهش تورم یکی از اولویت های دولت است و کاهش تورم به ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ رسیده. تغییر قیمت حامل های انرژی تنها به این معنا نیست که قیمتی افزایش یابد و پس از آن درصدد کنترل قیمتها باشیم.
- پیش بینی می شود نرخ تورم پایان سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد باشد، بهینه سازی مصرف انرژی یکی از اهداف اصلی طرح هدفمندی یارانه ها است.
- سالهای ۹۱ و ۹۲ سالهای بد اقتصاد کشور بود، زیرا به لحاظ رکود شرایط بدی داشتیم و در سال ۹۲ نیز رشد منفی داشتیم و در این دو سال رکوردهای بزرگ تاریخ تورم در کشور رقم خورد اما عزم جدی دولت کاهش تورم است.
- این منابع در بخش سلامت، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه، توسعه حمل و نقل عمومی و کمک به برخی صنایع هزینه خواهد شد.
- در حال حاضر با دو موضوع شرایط بد و بالا بودن میزان مصرف انرژی و در عین حال کسری بودجه مواجه هستیم، برای استمرار کاهش روند تورم و تامین عرضه انرژی ناچار هستیم که هدفمندسازی یارانه ها را با تفاوت هایی نسبت به گذشته شامل پرداخت به بخش سلامت به جای پرداخت های نقدی و تغییر تدریجی به جای شوک قیمتی را اجرا کنیم.
- به هر میزان که مردم در موضوع هدفمند سازی یارانه ها کمک کنند، مشکلات جامعه کمتر خواهد بود و این یک حرکت اجتماعی است که اگر به شکل مناسبی پیش برود، یک تجربه بزرگ اجتماعی شکل خواهد گرفت، براین اساس پیشنهاد می شود که مردم در این حرکت اجتماعی وارد می شوند و از دریافت یارانه خودداری می کند.
- سایتی طراحی می شود که اسامی انصراف دهندگان از دریافت یارانه در آن اعلام شود، طی دو ماه اخیر که موضوع انصراف از دریافت یارانه نقدی مطرح شده است، حرکت هایی از سوی گروه های مرجع مانند هنرمندان، پزشکان و ورزشکاران برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی مشاهده می شود.
- انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی مشارکت آنها در رفع مشکلات است و در این اقدام جمعی هر کس به صورت داوطلبانه وارد شود، کاری خیرخواهانه و نوع دوستانه ای انجام داده است.
- در حال حاضر حدود ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور یارانه دریافت می کنند، موضوع اصلی در پرداخت یارانه نقدی کسری بودجه است که مشکل بزرگی است، در ثبت نام اولیه برای پرداخت یارانه نقدی تعداد یارانه بگیران به این میزان نبود و این رقم با توجه به افزایش جمعیت سالانه، افزایش پیدا کرده است.
- سال گذشته حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت فروش انرژی به خزانه واریز شد ولی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شد، این در حالی است که بودجه آموزش و پرورش حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان و یا بودجه عمرانی دولت کمتر از ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است، براین اساس برای رفع کسری بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومان از بودجه به تامین یارانه ها اختصاص پیدا کرد.
- دولت برای رفع مشکل از اقشار پردرآمد خواست که از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کنند، فرض کنید که اگر از ۱۱ هزار میلیارد تومانی که از بودجه به یارانه پرداخت می شد، یک دهم به آموزش و پرورش برای تجهیز مدارس اختصاص داده می شد، دیگر موضوع " شین آباد " اتفاق نمی افتاد.
- تفاوت هایی در اجرای این طرح در کشور ما با سایر کشورها وجود دارد مانند اینکه در کشور ما تقریبا به کل جمعیت کشور یارانه پرداخت می شود ولی در سایر کشورها اینگونه نیست و یا اینکه غیر مشروط است و همچنین قید زمانی نیز ندارد.