ایرج رهبر در پاسخ به این سؤال که آیا دستورالعمل مرحله سوم افزایشقیمت مسکن مهربه انبوه سازان ابلاغ شده است یا خیر؟ گفت: دستورالعمل مرحله سومافزایش قیمتمسکن مهر چون شفاف نبود باعثشده بود تفسیرهای متفاوتی در استانها از این دستورالعمل برداشت شود.
او گفت: در مکاتباتی که با قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر داشتیم در خصوص اینکه این دستورالعمل شفاف نیست و استانها از این دستورالعمل تفسیرهای متفاوتی داشته اند قول گرفتیم دستورالعمل افزایش قیمت مسکن مهر شفاف تر شود.
رهبر گفت: مدیران استانها به دلیل اینکه تفسیرهای متفاوتی از خاتمه قرارداد، پیشرفت فیزیکی و موقعیت جغرافیایی واحدهای مسکونی داشتند قیمت های متفاوتی استخراج کرده بودند به همین دلیل مهرآبادی مجری طرح مسکن مهر قول داد این دستورالعمل را شفاف تر کنند.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان گفت: عدم شفافیت دستورالعمل افزایش قیمت مسکن مهر باعثشده است تا تنها ۱۰ درصد مدیران استانها بتوانند تصمیم درستی اتخاذ کنند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا دولت یازدهم در خصوص پیشنهاد پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی ساخت و انتقال آن به خریداران اقدامی انجام داده است، گفت: پیشنهاد پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی ساخت مسکن و انتقال آن به خریداران در زمستان ۹۱ به دولت ارائه شد اما هنوز در این خصوص هیچ تصمیم جدی گرفته نشده است.
رهبر ادامه داد: تأمین این میزان وام نیازمند برنامه ریزی بانک ها و یا فروش اوراق مشارکت و پس انداز مردم است.
او گفت: مطمئناً با پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیونی کیفیت و تکنولوژی ساخت مسکن بالا می رود و می توان برای اقشار مردم در سطوح متفاوت مسکن احداثکرد.