مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی از ورود چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار براساس تقاضای بانک ها از نیمه دوم اسفندماه سال ۹۲(جاری) خبر داد.

بهزاد غیاثوند امروز در نشست خبری دربانک مرکزیاز ورودچک پولهای ۱۰۰ هزار تومانی به بازار خبر داد و گفت: چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی در سال ۸۹ براساس ایرادات مراجع نظارتی بانک مرکزی را موظف کرد که این ایران چک ها را در ایستگاه آخر پشت نویسی و ابطال کند اما منظور از رده خارج کردن این ایران چک ها نبود اما عملاً این چک پول ها از رده خارج شدند.

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی افزود: براساس قانون بودجه، در سال های ۹۱ و ۹۲ بانک مرکزی از لحاظ قانونی اختیار انتشار چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی را دارد که این کار زیر نظر اندوخته اسکناس انجام می شود. بر این اساس، در نیمه دوم اسفند ماه جاری چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی براساس تقاضای سیستم بانکی وارد بازار خواهد شد و منع و مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.

وی از ارایه ۴ تا ۵ هزار میلیارد ریال اسکناس نو برای شب عید به بانک های منتخب در تهران برای اینکه در اختیار مردم قرار گیرد، خبر داد و افزود: در شهرستان ها نیز حدود همین میزان برای ایام پایانی سال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.