رییس اتحادیه بنکداران تهران در رابطه با عرضه برنج هندی درسبد کالاییگفت: برنج عرضه شده درسبد کالاوارداتی بوده و این کار در راستای حمایت از تولید داخلی نیست.
محمد آقا طاهر، اظهار کرد: دولت برای رفع نیاز مردم در سبد کالایی از برنج دم دستی خود استفاده کرد.
وی تصریح کرد: در سبد کالا از چند نوعبرنجهندی که درجه یک نیست استفاده شده است. بنابراین برخی اظهارات در رابطه با حمایت از فردی خاص برای عرضه برنج قابل تایید نیست.
او ادامه داد: از سوی دیگر استفاده از برنج ایرانی در سبد کالا احتمال افزایش قیمت آن در بازار را قوت می بخشید و به همین دلیل دولت در سبد کالا از برنج ایرانی استفاده نکرد.
آقا طاهر با اشاره به حجم مناسب برنج در کشور افزود: در حال حاضر برنج درجه یک ایرانی به صورت عمده کیلویی ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان به فروش می رسد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: گروهی از نمایندگان مجلس و رییس مجمع واردات برنج به هند سفر کردند و نام چهار محصول ایراد دار برنج هندی را بعد از بررسی های به عمل آمده اعلام کرده اند.
سبد کالا شامل ۱۰ کیلوگرم برنج، چهار کیلوگرم مرغ، دو بطری روغن مایع، دو بسته پنیر بسته بندی شده و ۲۴ عدد تخم مرغ است.