براساس این اطلاعیه از مشمولان سرپرستان خانوارهای ۳و ۲ ویک نفره شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از پنج میلیون ریال(پانصد هزار تومان) و کارکنان دولت دارای بیمه های تامین اجتماعی از روز دوازدهم اسفند ماه تا پایان سال جاری به مراکز عرضه کالا مراجعه و نسبت به دریافتسبد رایگان کالااقدام نمایند.
همچنین به منظور صرفه جویی در زمان به متقاضیان اکیداً توصیه می شود قبل از مراجعه به مراکزتوزیعبه یکی از روشهای ذیل از تخصیصسبد کالامطمئن شوند.
۱ - شماره تلفن ثابت ۸۴۸۰۲۲۲۲-۰۲۱(۹۰خط)
۲ - مراجعه به درگاه اینترنتی www. yranehkala. ir
۳ - ارسال کد ملی از طریق پیامک به شماره های ۵۰۰۰۴۹۹ یا ۷۰۰۷۹۹
۴ - ارسال کد ملی به شماره #۷۹۹* از طریق تلفن همراه
فهرست و نشانی مراکز توزیع از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی بالا قابل دسترسی است. درصورت وجود هرگونه مشکل در دسترسی به کالا لطفاً از طریق تلفن گویای شبانه روزی ۱۲۴ در سراسر کشور تماس حاصل فرمایید.