غضنفری در ادامه در خصوص شکل گیری کارگروه مشترک دولت و مجلس برای نرخ گذاری خودرو افزود: موضوع ایجاد کارگروه مشترک برای قیمت گذاری نبود بلکه نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع بر این باور بودند که باید جزئیات قیمت گذاری را مورد بررسی قرار دهند که بر این اساس قرار شد که کمیته ای در سازمان حمایت و یا مجلس تشکیل شود تا خودروسازان در آن منشا افزایش قیمت را توضیح دهند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه زمان جلسه کمیسیون صنایع محدود بود، قرار بر این شد که کمیته جداگانه ای تشکیل شود.

این عضو کابینه دهم در خصوص اتمام حجت با برخی مدیران خودروسازی خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ مصوبه قیمت گذاری بازهم خودروسازان برخی انواع خودرو رابه پیش فروش قطعی نگذاشتند که بر این اساس، با مراجعه ای که بنده به سایتها فروش خودروسازی داشتم، آنها را مکلف کردم ظرف مدت ۲۴ ساعت سایر خودروها را نیز به فروش بگذاراند.

وی گفت: دلیلی که خودروسازن برای عدم عرضه ارائه می کردند این بود که مطمئن باشند قطعات خودروها تامین می شود که مقرر شد ظرف ۲۴ ساعت با قطعه سازان جلساتی برگزار کنند.