به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با اعلام نرخ های جدید خودرو یکی از اصلی ترین خواسته خودرو سازان که همان نزدیک بودن قیمت خودرو به قیمت حاشیه بازار بود برآورده شده است.

بر این اساس قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۲۳ میلیون تومان، پژو پارس مدل سال ۳۰ میلیون تومان و پراید ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برآورد شده است.

از سوی دیگر تیبا ۱۹ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان و سایپا ۱۱۱ معادل ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در ادامه جدول قیمت جدید پر طرف دار ترین تولیدات سه کار خانه خودرو سازی آمده است: