عباس آخوندی در حاشیه ششمین کنفرانس تامین مالی در جمع خبرنگاران درباره چگونگیتغییر قیمت هایمربوط به حمل و نقل در پی اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها اظهار کرد: سه جلسه کارگروه حمل و نقل تشکیل و مقرر شده آثار اجرای گام دوم قانونهدفمندییارانه ها بر حوزه حمل و نقل را بررسی کنیم و به کارگروه انرژی گزارش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: موضوع عمده ای که دنبال می کنیم نوسازی ناوگانحمل و نقلریلی و جاده ای در حوزه درون شهری و برون شهری است.

مشکلات اساسی در زمینه ایمنی ناوگان باری

وی تاکید کرد: ناوگان باری ایران بسیار فرسوده است و میزان مصرف سوخت این ناوگان ۱.۵ برابر حد استاندارد است و در حوزه ایمنی نیز مشکلات اساسی وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این وضعیت در مورد ناوگان مسافری نیز صادق است، گفت: در چنین شرایطی نوسازی ناوگان به طور جدی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم بتوانیم در این راستا برنامه ای را تهیه و به رییس جمهور ارائه کنیم تا اهداف قانون برنامه محقق شود.

وی درباره اینکه در آستانه اجرای قانون هستیم و هنوز چگونگی تغییر قیمت حمل و نقل و مسکن مشخص نشده است، گفت: امسال تغییر قیمت ها انجام نشده و در سال آینده ابلاغ می شود. در این راستا هنوز بررسی ها قطعی نشده و قبل از رسیدن به نتیجه قطعی در این باره اظهار نظر نمی کنند.

متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما از اردیبهشت

آخوندی در پاسخ به اینکه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از چه زمانی انجام می شود؟ گفت: متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما ربطی به کارگروه هدفمندسازی یارانه ها ندارد و حکم ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم است که باید در سال ۹۰ اجرایی می شد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تمام محاسبات را انجام داده ایم و امیدواریم اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم از اردیبهشت سال آینده آغاز شود.