به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که ۱۱ آذر ماه سال جاری خطاب به بانک ها صادر کرده که در موارد خاص، ارز مربوط به تعهداتشان را از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت کنند.

پیش از ابلاغ این بخشنامه بانک‌ها، ارز تعهدات و برات اسنادی را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند.

این بخشنامه که تصمیمات کمیته ویژه ارزی وزرا را به بانک‌ها ابلاغ کرده، تصریح کرده است: در مواردی که معادل ریالی کل وجه اعتبار یا برات اسنادی هنگام افتتاح اعتبار یا ثبت برات از متقاضی دریافت شده، لازم است نسبت به ایفای تعهدات ارزی مربوط از محل منابع ارزی آن بانک اقدام شود.

همچنین بنابراین بخشنامه، تأمین ارز بابت انجام پرداخت‌های اعتبارات و بروات اسنادی مدت‌دار و نیز اعتبارات ریفاینانس که کالای آنها تا پایان شهریور ماه سال ۹۱ ترخیص شده هم از محل منابع داخلی بانک صورت بگیرد.

طبق این بخشنامه تأمین ارز مربوط به تعهدات ارزی هر بانک را در ارتباط با اعتبارات و بروات اسنادی که کالاهای آن ها هنوز از گمرک ترخیص نشده‌اند باید از محل منابع ارزی داخلی بانک به نرخ مبادله‌ای و در صورت عدم تکافوی منابع، از طریق مرکز مبادلات ارزی با لحاظ شرایط خاصی انجام شود.