مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی گفت: به زودی بازار وام‌های بلند مدتخرید مسکنگسترش می‌یابد به گونه‌ای که ۵۰ درصد قیمت خرید یک مسکن کوچک برای متقاضیان فراهم می‌شود.

حسین عبده تبریزی با بیان اینکه ویرایش قبلی طرح جامع مسکن در حال انجام است گفت: این طرح در مرحله اصلاح است و به زودی اجرایی می‌شود.

وی در ادامه افزود: طرح مالی به دولت ارائه شده که محورهای این طرح عبارت است ازتسهیلات مسکنبرای خرید بلند مدت مسکن به صورتی که این تسهیلات ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی کوچک را شامل شود.

مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برنامه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن حمایت از بازار مالی است گفت: در این برنامه متقاضیان باید بتوانند با اقساط کم و پیش قسط ارزان واحد مسکونی خود را تأمین کنند که به این برنامه بازار رهن گفته می‌شود.

عبده تبریزی در ادامه افزود: بازار وام‌های بلند مدت خرید مسکن باید گسترش یابد که این طرح از گذشته بوده و در دست تعقیب است.

مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: برنامه تسهیلات بلند مدت مسکن به دولت ارائه شده که در حال حاضر این طرح نیازمند تأمین منابع مالی است.

وی با اشاره به اینکه این برنامه نیاز به بودجه دارد گفت: در صورتی که نرخ سود فعلی را ملاک قرار دهیم متأسفانه این نرخ بسیار بالا است و متقاضیان نمی‌توانند اقساط آن را پرداخت کنند.

عبده تبریزی در ادامه توضیح داد: دولت باید بتواند به تفاوت اقساط کمک کند تا متقاضیان بتوانند آن را پرداخت کنند در حال حاضر این برنامه بار مالی سنگینی دارد و همین امر مهمترین مانع اجرایی شدن آن به شمار می‌رود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورتی که نرخ تورم کاهش پیدا کند می‌توان این برنامه را اجرایی کرد.

وی در ادامه یادآور شد: دولت معتقد است که نرخ تورم ۲۵ درصد است و در حال حاضر می‌توانیم ۱۰ تا ۱۵ درصد خرید مسکن را تأمین کنیم و بتوانیم پرداخت اقساط را برای متقاضیان آسان کنیم.