برآوردها نشان می دهدکارگرانایرانی کمترینمیزان حقوقرا در میان کشورهای در حال توسعه دریافت می کنند. البته کشورهای افغانستان، پاکستان و سوریه دستمزد کمتری به کارگران خود می دهند ولی طی سال های گذشتهکارگران ایرانیبه سمت کشورهایی مانند عراق جذب شده اند. در کردستان عراق حقوق دلاری به کارگران ایرانی پرداخت می شود و حداقل با تبدیل دلار به ریال بخشی از مشکلات مالی کارگران جبران می شود.

مجادلات در مورد حداقل دستمزد در ایران همچنان ادامه دارد. با این حال برآوردها نشان می دهد کارگران ایرانی حتی از چینی ها که ارزان ترین کارگران جهان هستند، هم دریافتی ماهیانه کمتری دارند. هر کارگر چینی سالیانه ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارد، درحالی که میزان درآمد کارگران ایرانی براساس حداقل حقوق سالیانه ۶ میلیون تومان است.

برای سال ها، ارزان بودن دستمزد کارگران بخش تولید به مزیتی برای اقتصاد چین محسوب می‏شد و باعثشده بود که بسیاری از کارخانه ها بخش های تولیدی خود را به کشور چین منتقل کنند اما روند رو به رشد دستمزدها طی سال های اخیر باعثکمرنگ شدن این مزیت چینی ها شده است. اقتصاد چین سال گذشته کندترین میزان رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۹ تاکنون را تجربه کرد و اکنون به نظر می‏رسد که دوران رشد دو رقمی اقتصاد چین به پایان رسیده باشد. دولتمردان چینی نیز تلاش می‏کنند تا توازن تازه ای را در اقتصاد این کشور شکل دهند به گونه ای که اقتصاد چین از یک اقتصاد صادرات محور به اقتصادی تبدیل شود که تقاضای داخلی موتور محرک رشد آن محسوب شود. به همین خاطر اگرچه افزایش دستمزدها از مزیت رقابتی بخش تولید چین در مقابل دیگر اقتصادهای نوظهور می‏کاهد اما به تقویت تقاضای داخلی در چین کمک می‏کند. در همین حال شاید طی سال های آینده اقتصادهای دیگری در منطقه آسه آن(انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا) رشدهای صادرات محور را تجربه کنند؛ اقتصادهایی مانند اندونزی، ویتنام، کامبوج و حتی لائوس.

نمودار زیر میانگین دستمزد ماهانه در بخش تولید در کشورهای مختلف منطقه آسه آن را نشان می‏دهد. همانطور که می‏توان در نمودار مشاهده کرد، یک کارگر بخش تولید در چین در سال ۱۹۹۵ به طور میانگین ماهانه حدود ۶۰ دلار درآمد داشته است اما اکنون درآمد او به حدود ۶۰۰ دلار در ماه رسیده است. هرچند که دستمزدها در دیگر کشورها ی منطقه آسه آن نیز طی این مدت رشد داشته اند اما رشد دستمزد در چین به مراتب چشمگیرتر بوده است.