به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران نرخ بلیت پروازهای خارجی که ۲۳ آبان ماه امسال، بر اساس دلار ۱۲۲۶تومانی محاسبه می شد، از ۲۴آبان ماه با بخشنامه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) بر اساس نرخ هر دلار ۲۴۹۲تومان که همان نرخ ارز مبادله ای بود، محاسبه شد ولی محاسبه نرخ بلیت پروازهای خارجی از روز پنج شنبه گذشته به نرخ هردلار ۳۶۷۰تومان افزایش یافت. به گزارش روزنامه خراسان، یکی از مدیران آژانس های هواپیمایی و مسافرتی مشهد روز گذشته در گفت وگو با خراسان با تایید این خبر، اظهار داشت: روز پنج شنبه گذشته و بدون اطلاع قبلی، به ناگاه نرخ هر دلار برای پروازهای خارجی بر روی سیستم از حدود ۲۵۰۰تومان به نرخ هردلار۳۷۶۰تومان افزایش یافت.

وی افزود: این در حالی است که هیچ گونه بخشنامه کتبی درباره این افزایش نرخ دلار برای ما ارسال نشده است.

این مدیر آژانس هواپیمایی ادامه داد: این افزایش دوباره نرخ بلیت پروازهای خارجی، به دفاتر خدمات مسافرتی شوک وارد کرده و برنامه ریزی بسیاری از مسافران را با مشکل رو به رو کرده است.

وی با بیان این که از روز پنج شنبه گذشته(۱۲بهمن ماه) نرخ ارزی که مبنای محاسبه بلیت پروازهای خارجی است، به ۳۶۷۰تومان افزایش یافته است افزود: این افزایش نرخ باعثایجاد مشکل برای مسافران نوروزی خارج کشور شده است.

این مدیر آژانس هواپیمایی تصریح کرد: نرخ بلیت پروازهای خارجی در تمام مسیرها به جز مسیرهای بغداد و نجف، بین ۳۶ تا ۸۰درصد افزایش یافته است و در بعضی پروازها، این افزایش قیمت بیشتر نیز می باشد.

وی افزود: به عنوان مثال نرخ بلیت پرواز مشهد - کوآلالامپور - مشهد که بیش از این یک میلیون و ۸۳۸هزار و ۴۰۰تومان بوده است، به ۲میلیون و ۷۳۳ هزار و ۴۰۰تومان افزایش یافته است.

نرخ بلیت مسیر هوایی تهران - پاریس - تهران از حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان به ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

این مدیر آژانس هواپیمایی ادامه داد: نرخ پرواز تهران - لندن - تهران از یک میلیون و ۶۸۰هزار تومان به ۲میلیون و ۴۸۵هزار و ۹۰۰تومان رسیده است.

نرخ بلیت مسیر هوایی تهران - پکن - تهران از ۲میلیون و ۲۸۰هزارتومان به ۳میلیون و ۴۵۴هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

به گفته این مدیر آژانس هواپیمایی، نرخ بلیت مسیر هوایی مشهد - جده - مشهد از یک میلیون و ۹۴۵هزار و ۷۰۰تومان به ۲میلیون و ۸۹۴هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین نرخ پرواز مشهد - دبی - مشهد از ۷۱۳هزار و ۹۰۰تومان به یک میلیون و ۲۵۳هزار و ۸۰۰تومان افزایش پیدا کرده است.