وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ملی و استانی شدننرخ مکالمات تلفن ثابتخبر داد. محمود‌واعظی گفت: مقرر شده با همکاری مخابرات، تا پایان تابستان سال آینده طرح همکدی استانی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی افزود: در زمینهتلفن همراهنیز اجرای یکسان‌سازی‌ در دستور کار قرار گرفته و درصورت اجرای این طرح، هزینه جابه‌جایی سیم کارت حذف، هزینه تماس بین شهری کاهش یافته و با حذف شماره تخصیص یافته بین شهری همه شماره‌ها ملی خواهد شد. وزیر ارتباطات همچنین از اجرای طرحرومینگملی خبر داد و اعلام کرد: با اجرای رومینگ ملی، مشکل آنتن دهی سیم کارت برخی اپراتورها مرتفع خواهد شد و اکنون درصورتی که سیم کارت مشترک از یک اپراتور آنتن ندهد ارتباط وی با شبکه کاملا قطع می‌شود اما با اجرای طرح رومینگ ملی، آنتن سیم کارت روی اپراتور دیگری که در آن منطقه آنتن قوی دارد منتقل می‌شود.