وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بسته جامع مشوق های حمایت از کارآفرینان را در شورای عالی اشتغال تصویب خواهیم کرد گفت: فرهنگکارآفرینیباید در کشور نهادینه شود.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز با حضور در دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب و کاربا اشاره به اینکه مقوله کارآفرینی نقش کلیدی در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند گفت: در کشور ما نیز با توجه به وجود رکود اقتصادی ناخواسته نیز کارآفرینان نه تنها به ایجاد فرصت های شغلی جدید می پردازند بلکه با ایجاد انگیزه و خطر پذیری پیچیده دست به ایجاد خلاقیت می زنند.
بخشهای مهم سخنان علی ربیعی در این کنفرانس:
- کارآفرینی می تواند از پیامدهای اجتماعی و نرخ بیکاری بکاهد. برای نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی و ایجاد ظرفیت برای ایجاد اشتغال مولد پایدار باید در زمینه کارآفرینی اقدام بیشتری از ارائه لوح تقدیر به کارآفرینان صورت گیرد. - وزارت کار همواره نقش های حمایتی زیادی در توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار ایفا نموده است. طرح ها و ایده های خلاق و نوآور بر اساس رشد و شکوفایی اقتصادی بر اساس مزیت های ملی و منطقه ای تدوین شده است.
- به منظور تحقق اهداف و ایجاد وظایف این وزارتخانه که همانا نظارت بر روابط کار و صیانت از نیروی کار، تنظیم و نظارت بر بازار کار و آموزش و تجهیز نیروی انسانی است تلاش های زیادی را در جهت ساماندهی و افزایش کیفیت بر کمیت نیروی کار و ارتقای مهارت های نیروی کار در دستور کار داریم.
- کمک به بهبود فضای کسب و کار و مناسب سازی قوانین و مقررات کارآفرینی یکی از رویکردهای دولت تدبیر برای مدیریت بازار کار است، تلاش برای ایجاد ثبات در فضای اقتصادی اقدامات لازم برای ارتقای جایگاه کشور بر شاخص ۱۱ گانه جهانی سهولت کسب و کار انجام شود. طراحی و تنظیم نقشه توسعه جامعه کارآفرینی کشور از دیگر اقدامات اثر گذار در این وزارتخانه است در راستای سیاست گذاری راهبردی و مدیریت کارآفرینی در کشور انجام شده است که در این نقشه سهم و جایگاه هر یک از وزارتخانه ها به خوبی مشخص شده است.
- با تصویب نقشه جامع توسعه کارآفرینی کشور در دولت شاهد تکاپو در نظام و نهادینه ای در حوزه کارفرآفرینی خواهیم بود، برنامه ای برای ایجاد سازمان نظام کارآفرینی کشور به عنوان نهاد مردمی تخصصی کارآفرینی ازدیگر اقداماتی است که در این وزارتخانه در حال انجام است که قرار است توسط کارآفرینان ایجاد و بسیاری از بخش هایی از امور تصدی گرایانه کارآفرینی که توسط دولت انجام می شد که قرار است به این سازمان محول شود.
- طراحی و تنظیم برنامه جامعه ترویج و جامعه کارآفرینی که در این وزارتخانه در حال انجام است در این برنامه جامعه آموزشی سهم وزارتخانه های علوم و تحقیقات، آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما به طور کامل مشخص شده است.
- در تلاشیم بسته جامع مشوق های حمایت از کارآفرینان که به پیشنهاد و توصیه کارآفرینان برتر ملی طراحی و تنظیم شده است را در شورای عالی اشتغال تصویب کنیم در این مشوق ها پیش بینی لازم برای عضویت کارآفرینان برتر در بنیاد ملی نخبگان بوده است. برنامه ریزی برای کمک به ایجاد بورس ایده، از دیگر برنامه هایی است که در جهت پاسداشت کارآفرینان در این وزارتخانه در حال انجام است. بزرگترین سرمایه کارآفرینان ایده های ناب آنها است. ساز و کار حمایت معنوی در قالب بورس ایده باید فراهم شود.
- کمک به دانشگاه ها و موسسات عالی برای ایجاد انطباق با بازار کار از دیگر برنامه های ما در این وزارتخانه در مسیر ارتقای سطح کارآفرینی در کشور است. بیکاری فارغ التحصیلان معضلی در جامعه فعلی است که بخشی از آن به دلیل عدم توانایی های کارآفرینی است. بستر سازی برای مولفه های کارشایسته و کمک بخشی به وضعیت معیشیت نیروی کار ازدیگر برنامه های است که به منظور بهبود شرایط محیط کار در کشور باید انجام شود.
- همچنین توجه به بنگاه های اقتصادی دارای مزیت نسبی و رقابتی که هم اکنون با ظرفیت پایین تر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند و کمک به بقای آنها از دیگر برنامه و رویکردهای دولت جدید است. برقراری حمایت های موثر از بیکاران و کمک به توانمندی آنها از دیگر برنامه ها است و توسعه کسب و کار خرد و خانگی با رویکرد خوشه سازی و شبکه سازی و کمک به شبکه های پشتیبان و خرد و مشاغل خانگی از دیگر رویکردها در این وزارتخانه دنبال می کند.