بانک جهانی در گزارش جدید خود موسوم به " آمار بدهی های بین المللی ۲۰۱۳ " کل بدهی های خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی را ۱۹.۱۱۳ میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، ‌ بدهی های خارجی ایران در این سال با کاهش ۹۲۸ میلیون دلاری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. در سال ۲۰۱۰ کل بدهی های خارجی ایران ۲۰.۰۴ میلیارد دلار اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش از کل بدهی های خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۲.۰۴۵ میلیارد دلار مربوط به بدهی های کوتاه مدت، ۴.۸۵۹ میلیارد دلار مربوط به بدهی های بلندمدت و ۲.۲۰۹ میلیارد دلار مربوط به اعتبارات دریافتی از صندوق بین المللی پول بوده است.

از کل بدهی بلندمدت ۴.۸۵۹ میلیارد دلاری ایران در این سال ۴.۸۵۱ میلیارد دلار مربوط به دولت ایران بوده و سهم بخش خصوصی از این رقم، تنها ۸ میلیون دلار بوده است.

بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت ایران در سال ۲۰۱۰ به ترتیب ۱۱.۶۱۳ میلیارد دلار و ۶.۱۶۷ میلیارد دلار اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش ایران در سال ۲۰۱۱ حدود ۱.۳۵۴ میلیارد دلار از بدهی های خارجی خود را بازپرداخت کرده است. در سال ۲۰۱۰ نیز ۱.۵۴۴ میلیارد دلار از بدهی های ایران بازپرداخت شده بود.

بانک جهانی در ادامه گزارش خود اعلام کرد ایران طی سال ۲۰۱۱ در مجموع ۲۸۲ میلیون دلار بهره بابت بدهی های خارجی خود پرداخت کرده است که ۱۰۸ میلیون دلار از این رقم برای بدهی های درازمدت و ۱۷۴ میلیون دلار از این رقم برای بدهی های کوتاه مدت این کشور بوده است.

در ترکیب ارزی بدهی های خارجی ایران یورو بیشترین سهم را داشته است. ۵۲.۶ درصد بدهی های خارجی ایران در سال ۲۰۱۱ به یورو بوده است. سهم ین ژاپن از این رقم ۷.۱ درصد، فرانک سوئیس ۲.۳ درصد و دلار ۳۸ درصد بوده است.