ملت ایران:در اختیار داشتن مکانی برای کسب‌وکار و کسب درآمد بسیار ارزش‌مند است زیرا می‌تواند تا یک عمر معاش یک فرد را تامین کند! مغازه‌هایی که با وجود متراژ بسیار پایین آن قیمت‌هایی ۱۰ میلیون تومان(به ازای هر متر) و بیشتر از این دارد.

باشگاه خبرنگاران