ملت ایران:برای آذر ماه سالجاری هیچگونه تغییری در قیمت و سهمیه بنزین خودروها اعمال نمی‌شود و بر این اساس در سومین ماه فصل پائیز ۶۰ لیتر سهمیه بنزین با قیمت نیمه یارانه‌ای ۴۰۰ تومان به خودروهای شخصی اختصاص می یابد.

در آذر سالجاری همچنین ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌‌ها با نرخ نیمه یارانه‌ای واریز می‌شود ضمن آنکه تغییری در سهمیه خودروهای عمومی و خدماتی هم حاصل نشده است.

آذر ماه سالجاری سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی بدون محدودیتی، در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است.

از سوی دیگر برای سومین ماه فصل پائیز هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی ذخیره شده در کارت‌ها تعیین نشده است.

نکته قابل توجه آن است که با توافق دولت و مجلس شورای اسلامی برای تعویق اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تا پایان اسفند ماه سالجاری تغییری در سهمیه و قیمت بنزین خودروها اعمال نخواهد شد.

سیدمسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم با بیان اینکه امسال بنزین گران نخواهد شد، تاکید کرده است: با توجه به منتفی شدن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، بهای حامل‌های مختلف انرژی هم تا پایان سالجاری افزایش نمی‌یابد.

در همین حال محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در گفتگو با مهر با انتقاد از کاهش شبانه سهمیه ماهانه بنزین آزاد خودروها از ۵۰۰ به ۳۰۰ لیتر، یادآور شده است: از نظر ستاد سوخت باید به همه خودروهای شخصی ماهانه سهمیه ۵۰۰ لیتری بنزین آزاد اختصاص یابد.

در حال حاضر بنزین به صورت ۲ نرخی شامل بنزین معمولی یارانه ای ۴۰۰ تومان، بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای ۵۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جایگاه‌های کشور عرضه می شود.

خبرگزاری مهر