به گزارش ملت ایران محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهار داشت: بر اساس تحلیلی که وجود نقدینگی بیش از اندازه را یکی از عوامل اصلی ایجاد نوسان در بازارهای مختلف خصوصا بازار ارز می داند تصمیم گرفتیم از ابزار در اختیار که همان اوراق مشارکت بانک مرکزی است برای جمع آوری بخشی از نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد، استفاده کنیم.

بهمنی افزود: بر همین اساس از ابتدای هفته جاری فروش ۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد ریال مصوب، در شبکه بانکی کشور آغاز شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بانک مرکزی با انتشار و فروش این اوراق می تواند بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه را جمع آوری و در زمان مقتضی در حوزه تولید تزریق کند تا به این ترتیب از آثار و پیامدهای ناگوارتر جریان داشتن این نقدینگی در اقتصاد کاسته شود. از این رو پس از آنکه توانستیم نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصدی را برای اوراق مشارکت در نظر بگیریم، نسبت به انتشار آن اقدام کردیم.

بهمنی گفت: مردم باید توجه داشته باشند که اوراق مشارکت بانک مرکزی با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصدی، یک ساله هستند، بنابراین در مقایسه با سایر اوراق مشارکت از سود بالاتری برخوردارند از این رو بسیاری از دارندگان نقدینگی اضافی که بدرستی نمی خواهند دست به رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مالی بزنند، می توانند براحتی و در کمال اطمینان با خرید این اوراق سود مناسبی دریافت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به تدریج بخش دیگری از اوراق مشارکت بانک مرکزی را در مواقع مناسب و با رعایت فواصل زمانی حساب شده منتشر خواهیم کرد.