به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنارئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از بررسی تخصیص بنزین عیدانه به خودروها خبر داد.

سید مجتبی شفیعی در خصوص اینکه تخصیص بنزین عیدانه به خودروها برای نوروز گفت: چند پیشنهاد از سوی ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در این خصوص مطرح شده که در دست بررسی است.

وی افزود: با بخش های مرتبط در این زمینه صحبت هایی نیز در حال انجام شده است که در صورت نهایی شدن در خصوص آن اطلاع رسانی می شود.
نوروز امسال نیز بر اساس پیشنهاد ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور ۵۰ لیتر بنزین عیدانه برای سفرهای نوروزی اختصاص یافت.