هر قطعهسکهتمام بهار آزادی که در پایان معاملات روز پنج شنبه قیمتی معادل ۸۶۸ هزار تومان داشت، روز شنبه افزایش پیدا کرد و به ۸۸۱ هزار تومان رسید.
به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز همانند سکه طرح جدید ۸۱ هزار تومان به فروش رسید. همچنین نیم سکه ۴۴۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۵ هزار تومان در بازار قیمت گذاری شد.
گفتنی است هردلارآمریکا در بازار آزاد روز شنبه ۵ بهمن با قیمت ۲۹۶۰ تومان فروخته شد.